Jasovská noc netopierov

Už 11. ročník Noci netopierov sa konal v stredu 13. 9. 2017 v areáli Jasovskej jaskyne

Jasovská noc netopierov

11. ročník už tradičného podujatia Noc netopierov v Jasove sa uskutočnila v stredu, 13. 9. 2017. Zúčastnilo sa jej 70 účastníkov, prevažne z radov mladých ľudí, školákov. Cieľom podujatia bolo a je odbúravať v myslení ľudí zakorenené predsudky a mýty o hrôzostrašnosti, krvilačnosti a zamotávaní sa do vlasov. Vyššou hodnotou podujatia bola snaha organizátorov predstaviť netopiera ako nenahraditeľného zástupcu živočíšnej ríše v potravinovom reťazci. Že sa tieto ciele podarilo naplniť ukáže až reálny život. Poznatky zo stretnutia hovoria o záujme návštevníkov spoznať tajuplný život netopierov a získať praktickú skúsenosť s netopiermi. To sa verme podarilo aj vďaka možnosti zblízka spoznávať jednotlivé druhy. Podujatie viedol emeritný zoológ Východoslovenského múzea v Košiciach RNDr. Miroslav Fulín.

Za organizáciu podujatia ĎAKUJEME:

Štátna ochrana prírody - Správa Jasovskej jaskyne
Štátna ochrana prírody - Správa NP Slovenký kras
Východoslovenské múzeum v Košiciach

Foto: Stanislav Greš