13. Noc netopierov pri Jasovskej jaskyni

Tradične, tak ako v predchádzajúcich dvanástich rokoch, v polovici septembra sme pri Jasovskej jaskyni zorganizovali pre verejnosť 13. Noc netopierov.

13. Noc netopierov pri Jasovskej jaskyni

Dňa 18. 9.2019 sa vo vstupnej hale pred vchodom do Jasovskej jaskyne zišlo do 90 záujemcov o poznanie tajuplného života netopierov. V krátkom príhovore sme prítomným objasnili zmysel a program podujatia. Po úvodnej prezentácii o zaujímavostiach zo života netopierov sme sa presunuli pod klenbu Jasovskej skaly pri starom vchode do jaskyne, kde sme predviedli prácu chiropterológa  pri odchyte a detektoringu. Návštevníci, zvlášť mladšia generácia, sa osobitne zaujímali o bezprostredný kontakt s netopiermi, ktoré sa nám za daný čas podarilo odchytiť priamo pred očami účastníkov do natiahnutej siete.
Podujatie, ktoré organozovala Štátna ochrana prírody Správa Národného parku Slovenský kras, Správa Jasovskej jaskyne, Východoslovenské múzeum v Košiciach a Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku veríme že splnilo svoje poslanie a už teraz sa tešíme na stretnutie opäť o rok. Za nezištnú pomoc pri organizácii ďakujeme RNDr. Petrovi Krišovskému z Východoslovenského múzea.                                                           

Organizátori podujatia:
RNDr. Miroslav Fulín, CSc.
Ing. Štefan Matis   

V Jasove 20.9.2019