Novoročná "rozprávková" sčítačka v Zámutove

V jedno novoročné mrazivé ráno (4. 1. 2011) som si, po pozvaní p. Pjenčákom, prichystal veci a nasadol na autobus do Vranova nad Topľou. Tam ma už na...

V jedno novoročné mrazivé ráno (4. 1. 2011) som si, po pozvaní p. Pjenčákom, prichystal veci a nasadol na autobus do Vranova nad Topľou. Tam ma už na stanici čakal p. Pjenčák. Nasadli sme na ďalší spoj Vranov n/T - Zámutov, kde sme sa chystali sčítať netopiere. Keď sme došli do obce Zámutov, kde sme mali skontrolovať tri štôlne, prekvapilo nás nádherné zimné počasie. Tak sme šlapali, ja s p. Pjenčákom, mojím sprievodcom, do zasneženého kopca, k štôlňam. Terén bol dosť náročný a dokonca raz sme aj trošku poblúdili. No keď sme našli prvý z otvorov štôlní, prekvapila nás v ňom krásna ľadová výzdoba. Ďalšia štôlňa, pre nás pripravila neľahkú cestu, jej plazivkový otvor. V tretej, nás zase čakala náročná " cca 2 m kolmá zliezačka po stenách otvoru. Sčítačka sa ako počasie vydarila. Spolu sme napočítali 103 ex. netopierov, podľa početnosti to boli hlavne druhy (Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Barbastella barbastellus, Plecotus auritus, Myotis daubentonii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis blythii a Myotis bechsteinii). Po sčítaní všetkých netopierov v týchto štôlňach, sme sa vrátili späť do obce Zámutov, kde sme čakali na najbližší autobusový spoj a tešili sa zo skvelej prežitej akcie.

Tu je viac fotiek z akcie TU

Patrik Prezbruchý & Peter Pjenčák