Nový druh netopiera na Slovensku

Prieskum Nitrianskeho mestského parku pokračuje – hneď pri druhom odchyte 31.mája 2006 na rybníku Veľká Hangócka na tom istom mieste bol zaznamenaný nový druh pre Slovensko - večernica južná (Pipistrellus kuhlii). Bol to samec vážiaci necelých 5 gramov so všetkými determinačnými znakmi ...

p> Prieskum Nitrianskeho mestského parku pokračuje – hneď pri druhom odchyte 31. mája bol na rybníku Veľká Hangócka zaznamenaný nový druh pre Slovensko - večernica južná (Pipistrellus kuhlii). Bol to samec vážiaci necelých 5 gramov so všetkými determinačnými znakmi. Mal typický biely okraj lietacej blany, pieskové sfarbenie chrbtovej strany a charakteristickú stavbu chrupu. Je väčší ako večernica malá a menší ako večernica parková od ktorej sa odlišuje výrazne aj sfarbením chrbta. Tento druh má ťažisko rozšírenia v Afrike, ale obýva aj južnú Európu. Je to typický synantropný druh netopiera žijúci často v sídlach aj veľkomestách. V posledných rokoch je stále viac severnejších záznamov. Tento nález je doteraz najsevernejší v strednej Európe. Najbližší nález bol vo Viedni (130km). V Slovenskej ani Českej republike doteraz nebol zaznamenaný. Pri tomto odchyte bola odchytená aj ďalšia samica u nás zatiaľ vzácneho druhu Hypsugo savii. Spolu bolo odchytených 10 jedincov piatich druhov netopierov. Večernica bola okrúžkovaná a opäť vypustená v parku. Na Slovensku máme teda teraz zistených už 28 druhov netopierov. Sme zvedaví, čo prinesú ďalšie odchyty a dohľadávanie úkrytov v Nitre a iných mestách na Slovensku.

Martin Ceľuch, Martin Ševčík

Fotografie: Martin Ševčík a Peter Kaňuch