Aby sa netopiere po zime mali kam vrátiť!

Ochrane kolónii vo veži kostola v Očovej sa venujeme už dlhé roky. Čistenie podláh od guána prebieha v našej réžii od roku 2014. Dnes sme sa popasovali s problémom prepadu guána cez zvony a neželanému vletovaniu holubov do veže.

Aby sa netopiere po zime mali kam vrátiť!

Veža prekrásneho evanjelického kostola v obci Očová je letným sídlom početnej kolónie netopiera veľkého (Myotis myotis) a netopiera Blytovho (Myotis blythii). Kolónia pozostáva z približne 1000 samíc, ktoré tu každoročne od mája do augusta rodia a vychovávajú svoje mláďatá. 

Kostol trpel viacerými záťažami. Vo veži sa hromadí guáno, ktoré je potrebné pravidelne odstraňovať. Pôvodná podlaha nad zvonmi pod kolóniou pozostávala len z cez seba poukladaných dosiek. Medzerami prepadávalo guáno na zvony, podlahu pod zvonmi a schodište. Ďalším problémom bola neustála prítomnosť holubov. Okenice na veži zostávali v letných mesiacoch otvorené, aby mohli netopiere vyletovať a naspäť vletovať do úkrytu. Preto mohli tiež holuby voľne vniknúť dnu do veže a posedávať na kamenných rýmsach a konštrukcii, čím dochádzalo k nadmernému znečisteniu zvonov, ale aj celej veže, holubím trusom. 

Vďaka finančnej podpore od vás sme sa rozhodli farnosti pomôcť a vzorne sme sa popasovali s týmito problémami. 

Vežu sme dôkladne vyčistili od guána. Vrchnú podlahu z dosiek sme povysávali do čista a nechali vyschnúť v období, kedy kolónia nebola prítomná. Následne bola montovaná nová podlaha z hranolov a pochôdznych OSB dosiek, neskôr prekrytá linoleom, ktorá zachytí guáno pod kolóniou a nedovolí jeho prepadu cez priestor so zvonmi vo veži. Čistenie guána bude vďaka novej podlahe v budúcnosti veľmi jednoduché. 

Poradili sme si tiež s problémom nežiaduceho výskytu holubov. Na okenice sme inštalovali špeciálne prispôsobené vletové otvory pre netopiere, ktoré zamedzia vletu holubov do veže. Okenice tak môžu zostať aj v letných mesiacoch zatvorené, a netopiere neprídu o svoj cenný reprodukčný úkryt. 

Ďakujeme darcom v rámci kampane Aby sa netopiere po zime mali kam vrátiť! 

Ďakujeme darcovi - firme IMP Kontakt s. r. o. z Bratislavy za finančný príspevok, ktorý bol použité pre tieto účely. 

Veľkú zásluhu na zrealizovaných aktivitách má náš člen Ján Rys, ktorý práce koordinoval vrátane zabezpečenia potrebného materiálu a zručných majstrov. 

Ďakujeme aj všetkým ostatným zapojeným členom SON, spolupracujúcej správe ŠOP SR - CHKO Poľana v neposlednom rade ľuďom z Očovej, ktorým na netopieroch záleží.