Ochrana krovu v kostole v Nemeckej pred guánom

Kostol patrí medzi významné lokality výskytu letného zoskupenia netopiera veľkého (Myotis myotis) a netopiera ostrouchého (Myotis blythii)...

Kostol patrí medzi významné lokality výskytu letného zoskupenia netopiera veľkého (Myotis myotis) a netopiera ostrouchého (Myotis blythii) v priestore širšieho okolia Horehronského podolia, Nízkych Tatier a Veporských vrchov. Počet presahuje 1000 jedincov. Vzhľadom k tomu, že nosná konštrukcia strechy bola pomerne silne poškodená guánom (začínajúca hniloba), rozhodli sme sa uskutočniť technické opatrenie, ktoré bude eliminovať padajúci trus a moč netopierov na drevené trámy. Prvá fáza pozostávala z prípravy materiálu. Použili sme odpadové plastové rúry DN160 v dĺžkach 2 a 3 metre, ktoré sme rozrezali po dĺžke na dve časti. Osadili sa a pripevnili pomocou samorezných skrutiek vnútornou stranou na stred každého trámu. Pred tým sme samozrejme každý trám očistili. Je to jednoduché, dlhodobé a efektívne riešenie takto prekryť a izolovať trámy plastovými chráničmi. Padajúci trus skĺzne po chrániči na podlahu podkrovia, odkiaľ môže byť vo vhodnom čase pozberaný do plastových vriec. Tak isto sme kompletne vyčistili celé podkrovie od minuloročného guána. Na začiatku sa ani nezdalo, že ho bude tak veľa, veď minulý rok sme ho čistili tiež, ale na konci sme mali 20 plných vriec. Veľká vďaka patrí pánovi farárovi za ústretovosť, ochotu a pochopenie pri realizácii tejto akcie. Tak isto mi nedá nepoďakovať členom dobrovoľnej stráže prírody Národného parku Nízke Tatry bez ktorých by väčšina mojich aktivít na Horehroní nebola realizovateľná, menovite: Martinovi Cibuľovi, Matúšovi Matejkovi a Vašovi Kortánovi za ich častokrát nezištnú pomoc.

Text a foto: Peter Bačkor

Táto aktivita bola realizovaná s podporou projektu LIFE10 NAT/SK/079 Ochrana dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku