Odchytové akcie pri baniach pokračujú

Nález novej kolónie podkovára južného a lietavca sťahovavého nás inšpiruje k ďalším výskumným akciám...

10.mája sa pracovnému tímu SON a jeho členom a sympatizantom, ktorí sa podieľali na výskume netopierov v banských dielach, podarilo objaviť novú kolóniu netopierov pozostávajúcu s druhov podkovár južný (Rhinolophus euryale) a lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersii). Veľká vďaka patrí miestnemu znalcovi pánovi Vandrášikovi, ktorý okolie Nižnej Slanej dôkladne pozná a banským terénom nás neúnavne sprevádzal. Ukázal nám vstupy do ďalších podzemných priestorov starých banských diel, o ktorých významnosti z hľadiska výskytu netopierov sa ešte len presvedčíme.

Odchytová akcia v okolí Dobšinej sa bude konať už od tohto štvrtku do nedele (23. - 26. mája).Ubytovanie zabezpečené v dedinke Rejdová.

Pridajte sa k nám!

Kontakt: goblin.denn@gmail.com, 0902815812

Akciu podporujú GEF a UNEP CMS Small Grants Programme.

Denisa Lobbová