Pilotný prieskum netopierov v Nízkych Tatrách, časť Salatíny

Nízke Tatry, krásny to región na Strednom Slovenku. Zo severnej strany obklopený Liptovom a riekou Váh a z južnej strany Horehroním a riekou Hron. Za posledné päť rokov sa poznanie netopierov hlavne na južnej strane Nízkych Tatier zdvojnásobilo, ak nie aj strojnásobilo...

Nízke Tatry, krásny to región na Strednom Slovenku. Zo severnej strany obklopený Liptovom a riekou Váh a z južnej strany Horehroním a riekou Hron. Za posledné päť rokov sa poznanie netopierov hlavne na južnej strane Nízkych Tatier zdvojnásobilo, ak nie aj strojnásobilo. Každoročne sa uskutočňuje pravidelný monitoring hibernujúcich netopierov v jaskyniach a starých banských dielach (Bačkor 2006), v letnom období sme uskutočnili prieskum všetkých nádejných podkrovných priestorov kostolov (Bačkor et al 2007). Práve tieto informácie ste sa mohli dozvedieť z aktualít na našej web stránke. V rámci systematického prieskumu celého pohoria som upriamil svoju pozornosť na vápencovú oblasť v blízkosti mesta Ružomberok. Podľa orografického členenia patrí pod samostatnú časť s názvom Salatíny. Názov je odvodený od mohutného vrchu Salatín (1631 m. n. m.). V okolí sa nachádza niekoľko jaskýň. Najznámejšie sa nachádzajú v doline Hučiaky. Minulý týždeň som zorganizoval malú expedíciu do týchto jaskýň. O pomoc som požiadal bývalého kolegu Jožka Janoviaka zo Správy Národného parku Nízke Tatry. Vyrazili sme, aj keď počasie nebolo naklonené, dážď, vietor a k tomu ešte aj zima. Dolinu hlboko vymodeloval potok Skalné, vytvoril systém kaskád, malých vodopádov a samozrejme jaskyne. Lenže dostať sa k nim nebolo vôbec jednoduché. Nachádzajú sa vysoko nad dolinou v strmých stenách a k tomu ešte ten dážď = šmykľavka. Po hodinovom hľadaní sme našli dve - Loveckú a Ludrovskú jaskyňu. V prvej sme našli 6 jedincov netopiera fúzatého/Brandtovho a v druhej bol nález negatívny. Priemerná výška týchto jaskýň je cez 900 metrov, tak sa niet čudovať chudobnejšiemu druhovému spektru. Niekomu by sa zdalo, že sme nezistili vôbec nič. Ale aj tieto údaje sú výborné a doplnia mozaiku poznania netopierov v pohorí Nízkych Tatier. No a čo do budúcna? Črtá sa spolupráca s oblastnou skupinou jaskyniarov z obce Ludrová, ktorí zareagovali na moju výzvu o spoluprácu, takže netopierie prekvapenia z tejto časti Nízkych Tatier ešte nepovedali svoje posledné slovo.

Text a foto
Peter Bačkor