Podkováre v "sipanci"

Aj na východe niečo je. Podkováre malé sú tam určite. A vďaka dobrým ľuďom tam mohli aj naďalej ostať.

Podkováre v

Jedného dňa nám zavolala pani od Svidníka na severovýchode Slovenska. V šarišskom nárečí nám oznámila, že v sipanci (sýpke) má netopiere a veľmi sa ich bojí. Sýpka už neslúži svojmu pôvodnému účelu. V tejto malej budove v súčasnosti skladuje rôzne veci – zariadenie, techniku a netopierí trus ich znečisťuje. Pri obhliadke sme zistili pomerne zlý stav budovy. Strecha má veľa dier, ale našťastie sa dá oddeliť od spodných skladovacích priestorov. Vysvetlili sme pani, že netopiere nie sú nebezpečné a sú veľmi užitočné. Pomohli sme tým, že sme oddelili spodnú skladovaciu časť od povaly,  ktorá môže ostať aj naďalej k dispozícii pre netopiere. Na okienka a štrbiny medzi trámami sme nainštalovali sieťku a urobilo sa tiež veko, ktoré oddeľuje pôjd od skladu. Pri prácach nám pomáhal malý pomocník Tobias. Tento "sipanec" prechodne využíva skupina 7 až 20 podkovárov malých. Určite majú aj viacero úkrytov v  blízkosti, takže toto obmedzenie neublíži tejto malej kolónii.
Pani veľmi ďakujeme za zodpovedný prístup. Veríme, že ďalšie spolunažívanie s netopiermi bude prospešné pre obe strany.
Netopiere regulujú početnosť hmyzu a odvďačia sa tak za poskytnutie strechy nad hlavou majiteľke tejto budovy.