Coburgovský kaštieľ v Jelšave ukrýva nielen kultúrne poklady

Národná kultúrna pamiatka sa nachádza na námestí mesta Jelšava pri hlavnej ceste, na trase Brezno - Košice. Rozsiahly kaštieľ s vnútorným nádvorím predstavuje svojim architektonickým stvárnením jedinečnú stavbu Gemera.

Coburgovský kaštieľ v Jelšave ukrýva nielen kultúrne poklady

Tri desaťročia opustený kaštieľ bez akéhokoľvek využitia postupne chátral. Mestu Jelšava však jeho osud nie je ľahostajný. Keď sa nenašiel vhodný kupec, začali sa podnikať kroky na jeho postupnú záchranu. V roku 2015 sa vlastník zapojil do Národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva", ktorý bol finančne podporený Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Začali sa záchranné práce a kaštieľ sa poradilo v krátkom čase dostať do stavu, kedy je ako pamiatka prezentovateľný verejnosti už počas pamiatkovej obnovy. 

Od roku 2015 sa v kaštieli každoročne konajú kultúrne podujatia s bohatým programom a rôznymi atrakciami pre deti aj dospelých. 

Na postupnej záchrane a obnove kaštieľa sa pokračuje aj po roku 2018 s finančnou podporou zo štátneho rozpočtu. 

V rámci obhliadok k rekonštruckcii jednotlivých častí kaštieľa, napr. pivníc či podkrovia, sme natrafili na jeho nenápadných obyvateľov. Ako doma sa tu cítia rôzne druhy chránených živočíchov. Dážďovníky hniezdia v kamenných a tehlových obvodových múroch na nádvorí, lastovičky zase v miestnostiach od prízemia až po tretie podlažie. Sokol myšiar na všetko dohliada z veže, kde sedáva na konštrukcii krovu. Netopiere sa usídlili v podkroví, kde im vyhovuje vyššia teplota v letnom období. Dokonca sme ich našli aj v komíne! Pivnice využívajú podkováre hlavne v prechodnom období a na zimovanie. 

Jelšavský kaštieľ Coburgovcov teda ukrýva nielen kultúrne klenoty, ale aj poklady prídody. V kaštieli to doslova žije! Tento rok sme zistili výskyt až 4 druhov netopierov, v celkovom počte približne 50 jedincov: podkovár veľký (R. ferrumequinum), podkovár malý (R. hipposideros), večernica pozdná (E. serotinus) a netopier veľký (M. myotis). Mesto Jelšava dohliada na ich ochranu a konzultuje s nami postupy prác tak, aby tieto vzácne živočíchy neprišli o svoje úkryty. 

Ďakujeme za túto výnimočnú spoluprácu!

Tip 1 na článok Denníka N o meste Jelšava

Tip 2 na článok Denníka N o meste Jelšava