Kým netopiere spia zimným spánkom, my sa staráme o ich letné úkryty

Netopiere sa po zime začnú vracať do svojich letných obydlí, akými sú podkrovia budov, najmä kostolov. Tam vytvoria samičie kolónie a budú vychovávať svoje mláďatá.

Kým netopiere spia zimným spánkom, my sa staráme o ich letné úkryty

Koncom novembra minulého roka sme pomáhali vo farnosti v obci Dubovica vyčistiť povalu kostola od guána. Množstvo trusu, ktoré sa tam nachádzalo, nás prekvapilo. Rozhodli sme sa preto rozdeliť čistenie povaly na dva dni. V sobotu 22.2.2020 sme prišli dočistiť a vyniesť zvyšné množstvo guána. Čistenie bolo náročné a pod strechou už bolo cítiť teplé lúče slnka. Počas 4 hodín sme vyniesli z kostola 80 vriec guána. Celkovo sme za oba dni vyniesli a odľahčili krov kostola o 3 200 kg netopierieho trusu. Podľa informácii sa tu nachádzal trus už 30 rokov. Počas čistenia sme našli pod strechou aj kolóniu 30 netopierov raniaka hrdzavého (Nyctalus noctula), ktoré tu zimovali. Zimovanie tohto druhu v podkroviach nie je bežné. Jedince využívajú hlavne skalné štrbiny, stromové dutiny alebo úkryty v panelových domoch. 

Ďakujeme za pomoc a milé prijatie pánovi farárovi Mgr. Milanovi Tomkovi.  

Čistenia kostola sa zúčastnili členovia a sympatizanti SON: Gréta Nusová, Zuzana Adamjaková, Peter Ledvák, Peter Krišovský, Stanislav Greš, Ladislav Sedlák, David Revický, Michal Revický, Daniel Korekáč, Jakub Repaský a Tomáš Mišek.

Táto akcia bola realizovaná vďaka vašej podpore cez 2% z dane, alebo priamo darom.

DARUJTE symbolicky - pomôžete zachovať domovy pre netopiere