V Legnave sme pomohli v hodine dvanástej

Bola krásna októbrová sobota. 26. október by sa dal prežiť vonku v prírode. My sme ale mali iné plány. Tento deň sme strávili v podkroví gréckokatolíckeho kostola v obci Legnava.

V Legnave sme pomohli v hodine dvanástej

Majú tu niečo vzácne. Materskú kolóniu netopierov obyčajných (Myotis myotis). Tie tu trávia letné mesiace a v podkroví kostola vychovávajú malé netopierčatá. Pri tom vyrážajú večer na lov. Živia sa hmyzom a výsledným produktom tohto ich snaženia je netopierí trus- guáno. Miestni obyvatelia donedávna ani nevedeli o tom, že majú netopiere. Pred časom sa objavil problém s prepadávaním guána cez diery v strope až do kostola. Miestni zareagovali ukážkovo a kontaktovali nás so žiadosťou o pomoc.
Otvory, cez ktoré je natiahnutá elektroinštalácia sme utesnili a veríme, že problém s prepadávaním trusu sa tým vyrieši. Tiež sme odľahčili klenby kostola od prebytočnej váhy. Ak by sme sitáciu neriešili včas, mohlo by dôjsť až k zrúteniu stropu. Celkovo sme vyzbierali takmer 70 vriec guána s objemom 50 litrov.  
Samozrejme sme naďalej v kontakte so starostom obce a sitáciu budeme sledovať. Najbližšie sa do Legnavy chystáme v lete, zistiť aká veľká kolónia nás tam bude čakať. Podľa množstva guána čakáme aspoň pár stoviek jedincov. 
Obyvatelia Legnavy sú gréckokatolíckeho vyznania. V roku 1883, za pôsobenia duchovného Gregora Beskida, bol uprostred obce postavený nový gréckokatolícky chrám, zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Ide o neoklasicistický chrám, s polygonálnym uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do štítového priečelia, na fasáde s nárožnou rustikou a pilastrovým členením. Vnútorné zariadenie je z čias stavby chrámu. Veľmi vzácnou pamiatkou je obraz sv. Cyrila a Metoda z roku 1884. Je to olejová maľba na plátne s rozmer 195×115 centimetrov, ktorej autorom je Pavel Bogdanský (zdroj: https://legnava.sk/).
Ďakujeme obyvateľom Legnavy za pomoc a hlavne pánovi starostovi Martinovi Krompaskému s rodinou za milé prijatie a pohostenie. Z našich radov sa na brigáde zúčastnili Dušan Kovalič, Gabriel Kovalič, Zuzana Lehká a Milan Hrivňak.
Aj túto aktivitu sme realizovali vďaka vašej podpore cez 2 % z dane alebo priamo darom. 
Podporiť nás môžete nižšie, ďakujeme!