Potulky východom

Už dlhšiu dobu uvažujeme o sledovaní aktivity reprodukčnej kolónie netopiera obyčajného (Myotis myotis) počas jej lovu. Základom všetkého je vhodná lokalita s dostatočne veľkou kolóniou a vhodné krajinné prvky, ktoré by netopiere mohli v rámci svojho lovu pravdepodobne využívať...

Už dlhšiu dobu uvažujeme o sledovaní aktivity reprodukčnej kolónie netopiera obyčajného (Myotis myotis) počas jej lovu. Základom všetkého je vhodná lokalita s dostatočne veľkou kolóniou a vhodné krajinné prvky, ktoré by netopiere mohli v rámci svojho lovu pravdepodobne využívať. A tak sme sa ju v posledný školský deň v piatok 27. júna vybrali hľadať do oblasti medzi Prešovom a Košicami, ktorá je najbližšie od našej vysokej školy. Potuliek východoslovenským krajom sa s radosťou zúčastnil aj náš kamarát zo Strážskeho Paťo Presbruchý, odborník na škáry a pukliny, čím sme mali zaručené, že povaly nami navštívených kostolov budú dopodrobna preskúmané. Ešte predtým bolo potrebné získať niekoľko informácií a tak sme usilovne listovali vo Vespertiliu, poslali niekoľko e-mailov a napokon sa mohlo vyraziť.
Našou prvou zastávkou bola obec Kysak. Po vytrvalom zháňaní tety kostolníčky sme sa napokon dostali na povalu a do veže evanjelického kostola, kde sme okrem malého množstva trusu nenašli žiadne netopiere. Trus tu pravdepodobne zanechal netopier, ktorý vežu kostola využil len ako dočasný úkryt. V Kysaku na nás čakala ešte jedna výzva, a to zdolať staručký rímskokatolícky kostolík, ktorý vo svojich útrobách ukrýval 1 ex. podkovára veľkého (Rhinolopfus ferrumequinum), 1 živého a 1 múmiu netopiera obyčajného (Myotis myotis). Naše potulky ďalej pokračovali v obci Obišovce, kde na nás v podkroví evanjelického kostola čakalo 5 jedincov netopiera brvitého (Myotis emarginatus), 1 ex. netopiera obyčajného (Myotis myotis) a nakoniec aj 1 ex. ucháča sivého (Plecotus austiacus). Veľkým sklamaním bol obišovský rímskokatolícky kostol, ktorého kostolník bol včase našej prítomnosti v práci. Práve v tomto kostole objavili pred ôsmimi rokmi Maťo Ceľuch a Peťo Kaňuch 170 člennú kolóniu netopiera obyčajného (Myotis myotis). Sklamanie však po chvíli vystriedala dychtivosť po kontrole ďalších kostolov a tá nás priviedla aj do dedinky Ruské Pekľany. Povala gréckokatolíckeho kostola ale neukrývala žiadaného netopiera. Pomerne veľké množstvo starého trusu naznačovalo ich niekdajšiu prítomnosť. Aj samotná kostolníčka nám v rozhovore potvrdila v minulosti prítomnosť väčšieho množstva netopierích jedincov. Zrejme rekonštrukcia strechy kostola realizovaná pred dvoma rokmi prinútila netopiere nájsť si niečo lepšie. V centre dediny našu pozornosť upútal starý, postupne sa rozpadajúci kaštieľ, ktorý obýva cca 20 členná kolónia podkovára malého (Rhinolophus hipposideros) a 1 ex. podkovára veľkého (Rhinolophus ferrumequinum). Cieľom našich potuliek bol aj gréckokatolícky kostol v Ľubovci. Veľké, ničím neprekryté vežové otvory a napokon aj z veže sa ozývajúci piskot naznačoval, že na nás čaká veľký úlovok. A bolo tomu skutočne tak. Vo veži kostola sme zaznamenali prítomnosť cca 120 exemplárov netopiera obyčajného (Myotis myotis) a povala ukrývala cca 200 člennú kolónie netopiera brvitého (Myotis emarginatus), 20 ex. podkovára malého (Rhinilophus hipposideros) a 1 ex. podkovára veľkého (Rhinolophus ferrumequinum).
Výsledkom našej akcie je kontrola niekoľkých zaujímavých podkrovných priestorov. No najviac fascinujúcim bol objav veľkej kolónie v Ľubovci. Práve ten je po dnešku jednou z možných lokalít, kde by sme mohli naše pozorovania v budúcnosti uskutočniť. Po neúspechu by sme ešte radi dodatočne navštívili aj rímskokatolícky kostol v Obišovciach.
K úspešnej akcii okrem iného prispela aj ochota tiet kostolníčok, uja kostolníka a pána farára za čo im patrí srdečná vďaka. Veľká vďaka patri aj pánovi Gurskému za jeho ochotu a trpezlivosť pri odvoze do jednotlivých obcí.

Michal Rendoš & Edita Gurská