Pozvánka na seminár

Dovoľujeme si Vás v mene Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) pozvať na seminár zameraný na riešenie problémov s netopiermi v budovách (hlavne panelových, ale aj sakrálnych a iných) realizovaného v rámci..

Dovoľujeme si Vás v mene Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) pozvať na seminár zameraný na riešenie problémov s netopiermi v budovách (hlavne panelových, ale aj sakrálnych a iných) realizovaného v rámci medzinárodného projektu na ochranu netopierov. V súčasnej dobe sa neustále hromadia žiadosti ľudí o riešenie problémov s netopiermi a zároveň prebieha veľmi masívne zatepľovanie, pri ktorom dochádza k úhynom netopierov a zanikaniu ich úkrytov. Rekonštruované sú aj sakrálne budovy, ktoré sú opäť veľmi často využívané netopiermi, čo vyvoláva mnohé otázky. Realizujeme preto seminár, kde chceme vysvetliť okolnosti využívania budov netopiermi, časté problémy a možné riešenia na základe domácich i zahraničných skúseností. Získate tu informácie, ako korektne riešiť rekonštrukcie budov s výskytom netopierov za dodržania platnej legislatívy a seminár pomôže aj získať potrebné povolenia pre realizáciu prác. Seminár je pripravený predovšetkým pre stavebné firmy realizujúce zateplenie, projektantov, bytové družstvá, úrady ŽP, Štátnu ochranu prírody a mimovládne organizácie.

Seminár sa uskutoční 17. 6. 2009 v Prešove v Metodicko-pedagogickom centre na ul. Tarasa Ševčenka 11 (www.mcpo.edu.sk) od 9:00 do 13:00 v miestnosti č. 31.

Registrácia aj účasť je bezplatná. Účastníci dostanú informačné materiály, príručku a potvrdenie o absolvovaní seminára. Seminár sa bude v priebehu roka 2009 konať raz v každom kraji na Slovensku.

Pozvánka na stiahnutie: PDF

Je potrebné sa vopred zaregistrovať odpovedaním na mail: mato@netopiere.sk s uvedením Vášho mena, adresy, tel. kontaktu a názvu spoločnosti.

S pozdravom,

Ing. Martin Ceľuch, PhD.
Výkonný riaditeľ
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku

Kontakt:
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
Andraščíkova 1, 085 01 Bardejov
Tel: 0910-946793
www.netopiere.sk