POZVÁNKA NA STRETNUTIE SON

Vážení členovia SON a ostatní priaznivci netopierov,
srdečne Vás pozývame na stretnutie SON, ktoré sa bude konať 23.-25. 3. 2007 v obci Muráň.
Vašu účasť prosím potvrdte na adrese...

Vážení členovia SON a ostatní priaznivci netopierov, srdečne Vás pozývame na stretnutie SON, ktoré sa bude konať 23.-25. 3. 2007 v obci Muráň. Vašu účasť prosím potvrdte na adrese mato@netopiere.sk
V sobotu poobede je sekcia pre členov, kde ešte čakáme Vaše príspevky. V rámci stretnutia sa uskutoční aj "Expertné stretnutie SON k Reportingu NATURA 2000". Ide o podanie správy o stave našich druhov netopierov pre Európsku komisiu za obdobie 2000–2006. Účastníkom piatkového expertného stretnutia budú preplatené cestovné náklady (vo výške verejnej dopravy) a ich práca bude aj čiastočne honorovaná. Na túto činnosť SON získala prostriedky od Štátnej ochrany prírody. Ocenili by sme čo najširšiu účasť našich členov na vypracovaní.

Tešíme sa na Vás
Výbor SON

Miesto konania: Muráň, Polyfunkčné centrum (na námestí) - kompletné vybavenie, možnosť ubytovania (16 postelí + spacáky), sprchy, WC, expozícia atď.

Program:

23. 3. (piatok)

12:00-15:00 Expertné stretnutie k Reportingu NATURA 2000
- Úvodné informácie a spôsob vypracovania
- Vypracovávanie reportovacích formulárov pre jednotlivé druhy netopierov (NATURA 2000, obdobie 2000-2006)

15:00-16:00 Prestávka

16:00-19:00 Expertné stretnutie k Reportingu NATURA 2000
- pokračovanie vypracovávania formulárov
- prezentácia a spoločné záverečné zhodnotenie

24. 3. (sobota)

9:00-12:00 Členská schôdza SON 2007
- Správa o činnosti SON za rok 2006
- Finančná správa SON za rok 2006
- Správa revízora
- Zmeny stanov
- Členské
- Distribúcia nového čísla Vespertilia

12:00-14:00 Obedňajšia prestávka

14:00-15:00 Riešenie dodávania a výberu údajov z ISTB

15:00-16:00 Veterné elektrárne a netopiere - prehľad doterajších poznatkov a ich aplikácia v podmienkach Slovenska
- prezentácia a pripomienkovanie dokumentu

16:00-19:00 Večera

od 19:00 Večerný program
PRIESTOR PRE ĎALŠIE PRÍSPEVKY!
- Z historie výzkumu netopýrů na Slovensku (V. Hanák)
- Zážitky z Afriky (P. Kaňuch)
- Tanatocenózy netopierov v Dobšinskej ľadovej jaskyni (J. Obuch)
- Europske noci netopierov v Bratislave (B. a R. Lehotskí)
- Netopýrológ (dokumentárny film o V. Hanákovi)

25. 3. (nedeľa)

Terénna exkurzia

Prihlásení:

 • Bačkor Peter

 • Benda Petr

 • Bryndza Peter

 • Boďová Mária

 • Ceľuch Martin

 • Danko Štefan

 • Hájková Andrea

 • Hanák Vladimír

 • Hohti Peter

 • Kaňuch Peter

 • Komanická Eva

 • Krištín Anton

 • Lehotská Blanka

 • Lehotský Roman

 • Mihal Tomáš

 • Obuch Ján

 • Ševčík Martin

 • Uhrin Marcel

 • Veľký Marek

 • Záhradníková Ivona