Pozvánka na Terénne stretnutie SON, 13.–15. 7. 2007

Cieľom terénneho stretnutia bude opätovné overenie aktivity podkovárov a lietavcov v opustených štôlňach pri obci Rákoš...

Cieľom terénneho stretnutia bude opätovné overenie aktivity podkovárov a lietavcov v opustených štôlňach pri obci Rákoš, ktorých vchody boli minulý rok z dôvodov bezpečnosti banským úradom stavebne zabezpečené. SON ako vlastník týchto stavieb je povinná kontrolovať ich stav.
Ubytovanie je zabezpečené na chate ako minulý rok.
Prihlásiť sa môžete a bližšie informácie zistíte na marcel.uhrin@sopsr.sk alebo 0903/563107.

Marcel Uhrin