Pozývame Vás na Európske Noci Netopierov

Pri príležitosti konania Európskej Noci Netopierov 2010 organizovanej EUROBATS sme pre Vás pripravili podujatia zamerané na predstavenie našich druhov netopierov, zaujímavostí z ich spôsobu života, a hlavne súčasné problémy ich ochrany a možnosti riešenia. Budete počuť aj ich hlasy a veríme

Pri príležitosti konania Európskej Noci Netopierov 2010 organizovanej EUROBATS sme pre Vás pripravili podujatia zamerané na predstavenie našich druhov netopierov, zaujímavostí z ich spôsobu života, a hlavne súčasné problémy ich ochrany a možnosti riešenia. Budete počuť aj ich hlasy a veríme, že ich aj vidieť naživo. Na Slovensku sme pre Vás zatiaľ 5 podujatí.

Podujatia, organizované sekretariátom Dohovoru o ochrane netopierov – EUROBATS, sa konajú každoročne vo viac ako 30 krajinách za účelom osvety a popularizácie netopierov, ako tajomnej ale veľmi zaujímavej skupiny živočíchov. Organizácie ochrany prírody ale aj mimovládne organizácie naprieč Európou poskytujú zaujímavým spôsobom verejnosti informácie o spôsobe života netopierov a ich potrebách, výskume a ochrane pomocou prezentácií, výstav, či terénnych exkurzií.

Na Slovensku sme pre Vás pripravili v spolupráci viacerých organizácií zatiaľ 5 podujatí. Prvá Noc netopierov sa konala v rámci Tábora združenia "Pre prírodu" 26. 8. 2010 v Trenčianskych Bohuslaviciach. Ďalšie pripravované podujatia:

MARTIN – 10. 9. 2010, 18:00 Múzeum Slovenskej Dediny – Skanzen Čo Vás čaká? Beseda, odchyt netopierov (závisí od počasia), hry pre deti vchod cez spodnú vrátnicu (priložená pozvánka)

ŽILINA – 11. 9. 2010, 18:00 – 21:00 Pozorovateľňa Považskej hvezdárne na Malom Diele Pripravená je prednáška, ukážka odchytu, pomôcky na výskum a rôzne iné aktivity (priložená pozvánka)

JASOVSKÁ JASKYŇA – 16. 9. 2010, 17:30 Pripravená je prednáška a ukážka odchytu

BRATISLAVA – 18. 9. 2010 – 20:00 ZOO Bratislava Zameranie: Netopiere v panelových domoch

Na organizácii sa podieľajú:

EUROBATS
Miniopterus
Považská hvezdáreň v Žiline
Slovenské národné múzeum v Martine
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
Správa Národného parku Malá Fatra
Správa Národného parku Veľká Fatra
Stredisko environmentálnej osvety BAMBI, Moldava n/B
Správa Slovenských jaskýň - Jasovská jaskyňa
Škola ochrany prírody Varín
Východoslovenské múzeum Košice

Tešíme sa na Vás

Ďalšie informácie poskytnú:
Ing. Martin Ceľuch, PhD.
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
Tel: 0910-946793, mato@netopiere.sk
www.netopiere.sk

Mgr. Blanka Lehotská. PhD. (podujatie v Bratislave)
Tel: 0903-956445, blanka.lehotska@miniopterus.sk
www.miniopterus.sk

RNDr. Miroslav Fulín (podujatie v Jasovskej jaskyni)
Tel: 0907-619113, miro.fulin@gmail.com