Pozývame Vás na NOC NETOPIEROV pri Jasovskej jaskyni

Pozývame Vás na noc netopierov (European Bat Night), ktorá sa uskutoční 27. 9. 2007. Zraz účastníkov je o 18:30 pri rybníku v Jasove na hrádzi a po vstupných informáciách a detektoringu sa presunieme o 19.30 k hornému vchodu do Jasovskej jaskyne ...

Pozývame Vás na noc netopierov (European Bat Night), ktorá sa uskutoční 27. 9. 2007. Zraz účastníkov je o 18:30 pri rybníku v Jasove na hrádzi a po vstupných informáciách a detektoringu (počúvanie ultrazvukov netopierov) sa presunieme o 19.30 k hornému vchodu do Jasovskej jaskyne kde urobíme ukážkový odchyt netopierov do siete. V prípade dažďa celá akcia prebehne len pri hornom vchode do jaskyne. Záujemcovia z radov verejnosti a médií sú vítaní. Účastníkom poskytneme propagačné materiály a metodické rady pri ochrane netopierov. Podujatie zabezpečuje SEO Bambi v spolupráci s členmi SON v rámci projektu Interreg zameraného na rozvoj siete biomonitoringu na podporu účinného riadenia chránených území.

Štefan Matis, Peter Pjenčák, Miroslav Fulín
Kontakt: 0902/922355, 0907/619113