Pravidelný monitoring banských diel v okolí Banskej Štiavnice

Počas dvoch dní (6.-7. februára 2007) sme uskutočnili pravidelný monitoring zimovísk v opustených banských dielach v okolí Banskej Štiavnice. Toto podujatie má dlhšiu históriu...

Počas dvoch dní (6.-7. februára 2007) sme uskutočnili pravidelný monitoring zimovísk v opustených banských dielach v okolí Banskej Štiavnice. Toto podujatie má dlhšiu históriu a hlavným iniciátorom je Marcel Uhrin.
Tento rok prišlo podať pomocnú ruku deväť "výskumníkov" zo Slovenka ale aj z Českej republiky. Prvý deň sme sa rozdelili na tri pracovné skupiny. Dve skupiny skontrolovali rozľahlé a neprístupné banské diela Floriánka a Rabenštein. Prepravu terénnym autom zabezpečila Správa CHKO Štiavnické vrchy, za čo im aj touto cestou srdečne ďakujeme. Tretia skupina mala prezrieť ľahšie prístupné štôlne v oblastiach Hodruša -Hámre, Kysihýbel a Štiavnické Bane.
Nedá mi nespomenúť jednu príhodu. Počas neskorého popoludnia prvého dňa sme ešte ako pomoc tretej skupine kontrolovali štôlňu Zlatý stôl. Pri parkovaní sme to ale rovno zapichli do odtokového kanála pri štôlni. "Šmyklo nás", stručne poznamenal šofér Radek a ihneď vyťahoval cigaretu od nervozity. Auto jednou stranou skĺzlo po šmykľavej tráve do jarku. Našťastie sa nikomu nič nestalo (Škoda Favorit utŕžila rozbitú pravú prednú hmlovku a odtrhnutý kryt alternátora). Naskytla sa otázka ako auto vytiahnuť von? Zavolali sme preto o pomoc kolegov s terénnym autom aby nás vytiahli, keďže auto s treťou skupinou okolo nás prefrčalo, zatrúbilo na pozdrav a my sme ich s nemým úžasom sledovali ako idú preč. Auto zapichnuté v jarku si nevšimli. Z okolo idúceho nákladného auta vyskočil však domorodec. Zavelil, žiadne vyťahovanie za pomoci auta, vytiahnuť rukávy a za pomoci vlastných rúk sme auto ako hračku "vyniesli" z jarku von. Asi vedel, prečo to navrhol, určite má s tým bohaté skúsenosti. Aké z toho plynie ponaučenie? Netreba sa spoliehať na iných ale na vlastné sily, t.j. šesť ľudí zodvihlo 850 kilové autíčko.
Na druhý deň bola objednaná baňa Schöpfer (štôlňa Jána Krstiteľa v Hodruši-Hámroch) u tamojšej banskej spoločnosti. V štôlni sa už viac rokov neťaží a práve na zimujúcich netopierov nás upozornili baníci. Nachádza sa tu jedno z väčších zimovísk netopierov rodu Rhinolophus na strednom Slovenku. Vysokú početnosť tu dosahuje podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) s priemerným počtom 300 jedincov a podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum) s počtom kolo 150 jedincov.
Na záver treba skonštatovať, že akcia sa vydarila, samozrejme nechýbal večerný program, ktorý sa niesol v neskutočnom humornom štýle Ivana z Poľany a Peťa z Muránskej planiny, hesla cigary a dobrého vínka / pivka a polnočnej večere - utopencov s feferónkou. Všetkým sa chceme srdečne poďakovať, že podali pomocnú ruku a tešíme sa o rok.

ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy - Vladimír Balaška (terénne auto a ubytovanie)
ŠOP SR, Správa CHKO Poľana - Vladimír Hrúz a Ivan Valach
ŠOP SR, Správa NP Muránska planina - Peter Bryndza
Univerzita Mateja Bela, katedra biológie a ekológie - Peter Bačkor, Peter Urban
Národní múzeum Praha, oddelenie zoológie - Peter Benda
Jihočeská Univerzita, katedra zoológie - Radek Lučan
Masarykova Univerzita v Brne - Jirka Foit

za SON - Peter Bačkor & Marcel Uhrin

Foto: Peter Urban