Prebudenie raniaka hrdzavého

V septembri minulého roku 2010 som spozorovala netopiere lietajúce v okolí
môjho bydliska. To som ešte netušila, že ako úkryt si vybrali narušenú
plechovú izoláciu práve nad našim balkónom...

V septembri minulého roku 2010 som spozorovala netopiere lietajúce v okolí môjho bydliska. To som ešte netušila, že ako úkryt si vybrali narušenú plechovú izoláciu práve nad našim balkónom (najvyššie poschodie bytového domu na Baltickej ul., sídlisko Nad jazerom, Košice). Po odbornej konzultácii som zistila, že ide o druh Nyctalus noctula. Kolónia približne 40 jedincov tohto druhu si odvtedy žije vcelku pokojným životom, keďže sa ešte nenašiel nikto, komu by v bytovke prekážali. Jedince hibernovali približne od polovice novembra až do začiatku marca. Začiatkom tohto týždňa som postrehla zvýšenú aktivitu vo večerných hodinách a ich hlasité zvukové prejavy sa opäť šírili po okolí nášho bydliska. Včera (15. marca) sa mi podarilo urobiť zopár záberov jedného z nich, ktorého opantali slnečné lúče opierajúce sa o stenu nášho paneláku, okolo jednej hodiny popoludní. Bol to krásny pohľad na komfortné správanie sa jedinca naberajúceho energiu na nadchádzajúce obdobie.

Lenka Kočíková