Prednáška o netopieroch - Zelené oázy

Spoločnosť pre ochranu netopierov získala v tomto roku finančnú podporu od Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy. Projekt "Park ako zelená oáza pre ľudí i netopiere" je zameraný...

Spoločnosť pre ochranu netopierov získala v tomto roku finančnú podporu od Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy. Projekt "Park ako zelená oáza pre ľudí i netopiere" je zameraný na ochranu netopierov v Nitrianskom mestskom parku a environmentálnu osvetu. V rámci projektu sa budú robiť tieto aktivity:

- prednáška o netopieroch a projekte na základnej škole
- výroba časti búdok (pre menšie druhy netopierov) a ich vyvesenie spolu s deťmi
- zakúpenie zvyšnej časti búdok (pre veľké druhy) a ich vyvesenie
- usporiadanie Noci netopierov priamo v parku
- popularizačnej prednášky o netopieroch, ich živote, význame, mýtoch a ohrození
- navrhnutie a inštalácia dvoch informačných panelov o netopieroch

19. júna sa už uskutočnila prednáška na Základnej škole Fatranskej v Nitre za účasti 30 detí a učiteľov. Deti mali možnosť dozvedieť sa o živote netopierov, ich zaujímavom živote a mali aj možnosť vypočuť si ich zvuky, či vidieť živého netopiera. V rámci prednášky boli informovaní aj o projekte a vyzvali sme ich na spoluprácu.