Pri zatepľovaní mysleli aj na vtáky a netopiere

Aj napriek mnohým ochranárskym aktivitám o dočasnej ochrane hniezdisk dážďovníkov a zimovísk netopierov, neexistuje na Slovensku účinná ochrana mestských druhov živočíchov. „Prvým svetlým príkladom je konanie stavebnej firmy a úradov v Rimavskej Sobote...

- Tlačová správa -

Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Posledné roky je badať po celom Slovensku rapídny rozmach zatepľovania panelových domov. Snaha o úsporu energií však vedie k masovej likvidácii chránených živočíchov hniezdiacich a ukrývajúcich sa v štrbinách, škárach a vetracích otvoroch panelákov. Ohrozené sú najmä hniezdiace dážďovníky a netopiere nachádzajúce v panelákoch svoj úkryt a miesto prezimovania. Oba druhy sú pritom veľmi užitočnými pre človeka a pomáhajú najmä v týchto, po povodňových týždňoch, likvidovať premnožené komáre. Dážďovníky, aj rôzne druhy netopierov patria medzi hmyzožravé druhy. Dážďovníky poletujúc medzi domami miest a obcí ulovia v priebehu dňa niekoľko tisíc komárov, ktorými sa živia a kŕmia svoje mláďatá. Túto dôležitú úlohu preberajú v noci netopiere. Jeden netopier, ako je už známe, dokáže skonzumovať až 3000 komárov za jedinú noc.

Počas zatepľovania sú hniezdiská vtákov a úkryty netopierov uzavreté polystyrénom alebo mriežkou, nezriedka aj s mláďatami či vajíčkami vo vnútri. Napriek tomu, že ochrancovia vtákov a netopierov už mnohokrát upozorňovali na protiprávnosť takéhoto konania, ohľad na nich sa neberie.

Aj napriek mnohým ochranárskym aktivitám o dočasnej ochrane hniezdisk dážďovníkov a zimovísk netopierov, neexistuje na Slovensku účinná ochrana mestských druhov živočíchov. „Prvým svetlým príkladom je konanie stavebnej firmy a úradov v Rimavskej Sobote. Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku zistila v paneláku na Kirejevskej ulici výskyt netopierov a dážďovníkov a upozornila na to Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote. Ten zvolal stretnutie, na ktorom sa dohodol postup eliminujúci úhyn chránených vtákov a netopierov. Hniezdiská a úkryty, ktoré museli byť uzavreté v rámci rekonštrukcie domu, boli nahradené búdkami (dve búdky pre dažďovníky a dve pre netopiere), ktoré stavebná firma zapracovala priamo do zateplenia. Búdky, ktoré dodala SON, sú vyrobené z polystyrénu, takže ich je možné plne zapracovať do zatepľovacej vrstvy a povrchovo upraviť. „Búdky umožnia hniezdenie 6 párov dážďovníkov a zimovanie niekoľko desiatok netopierov.“, informuje Martin Ceľuch, zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku.

Po prvýkrát na Slovensku tak zateplenie nelikviduje tieto užitočné živočíchy, ale bolo vykonané citlivo s vytvorením náhradných úkrytov a hniezdnych možností. Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku a Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko vítajú aktivity na úsporu energie a šetrenie prírodných zdrojov, avšak upozorňujeme na protizákonné likvidovanie hniezdnych kolónií dážďovníkov a úkrytov netopierov. Na odstránenie stretu záujmu poslúži aj príklad zosúladenia zatepľovania a ponechania, resp. vytvorenia náhradných biotopov pre chránené živočíchy. Veríme, že sa príklad z Rimavskej Soboty stane na Slovensku samozrejmosťou, a tak budú nachádzať fascinujúce dážďovníky a netopiere naďalej vhodné podmienky pre život v mestách a obciach Slovenska.

Ďalšie informácie poskytnú:

Martin Ceľuch, Spoločnosť na ochranu netopierov na Slovensku, e- mail: mato@netopiere.sk, mobil: 0910 946 793, www.netopiere.sk

Monika Gálffyová, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, e-mail: galffyova@zoznam.sk, mobil: 0904 307 579