Príznaky „Syndrómu bieleho nosa“ zaznamenané u netopierov aj na Slovensku

Počas zimného sčítania netopierov v Slovenskom krase sme zaznamenali tento týždeň 4 netopiere s príznakmi „Syndrómu bieleho nosa“ (SBN). Prvé prípady sme zistili 11. februára 2010 na jednom z najväčších zimovísk netopierov ostrouchých (Myotis blythii), kde z celkového počtu 232 jedincov sme príznaky uvedeného ochorenia

Počas zimného sčítania netopierov v Slovenskom krase sme zaznamenali tento týždeň 4 netopiere s príznakmi „Syndrómu bieleho nosa“ (SBN). Prvé prípady sme zistili 11. februára 2010 na jednom z najväčších zimovísk netopierov ostrouchých (Myotis blythii), kde z celkového počtu 232 jedincov sme príznaky uvedeného ochorenia zaznamenali u dvoch jedincov tohto druhu. Obidva netopiere zimovali na okraji približne 13 členného zoskupenia, pričom sa telami bezprostredne dotýkali. Jeden z nich mal bielu pleseň v rôznom štádiu rozvinutosti na všetkých srsťou nepokrytých častiach tela vrátane oblasti nosa (foto 1). U ďalšieho jedinca bol viditeľný povlak plesne iba v oblasti lietacej blany a zvlášť okolo predlaktia. U ostatných jedincov netopiera ostrouchého ako ani u ďalších druhov netopierov, ktoré zimujú v tomto priestore sme príznaky SBN ani po ich dôkladnom prezretí nezaznamenali.

Ďalšieho netopiere s podobnými príznakmi sme zaregistrovali v ten istý deň v jaskyni, vzdialenej od prvej lokality iba 500 m. V tomto prípade však išlo o netopiera obyčajného (Myotis myotis), ktorý mal bielu pleseň hlavne na lietacej blane a čiastočne na ušniciach (foto 2). Posledným netopierom, ktorého sme našli za uplynulé dni bol opäť netopier obyčajný s viditeľnými príznakmi choroby na lietacích blanách. Zo všetkých uvedených prípadov sme vyhotovili fotodokumentáciu a netopiere sme ponechali na miestach ich nálezu.

Napriek tomu, že sa jedná o prvé zistené prípady SBN u nás je možné vysloviť domnienku, že vzhľadom na fakt, že zo štyroch skontrolovaných zimovísk dvoch uvedených druhov sme infikované jedince zistili až v troch priestoroch, je vysoko pravdepodobné že predmetné ochorenie je už rozšírené aj na Slovensku. Keďže iba jeden z nami zaznamenaných netopierov mal úplne typický príznak bieleho „plesnivého“ nosa odporúčame venovať vyššiu pozornosť obhliadke jednotlivých jedincov, lebo nerozvinutá pleseň na ostatných častiach tela ľahko uniká pozornosti. Teraz nám ostáva už iba dúfať, že naše druhy netopierov budú odolnejšie voči tomuto neobjasnenému druhu ochorenia a že to nebude mať také tragické následky ako na Severovýchode Spojených štátov, kde za posledné roky následkom SBN zahynulo okolo milióna netopierov.

Štefan Matis