Program Chiropterologického seminára 2010

Miesto: Košice
Východoslovenské múzeum
Zaregistrujte sa do 25.10.2010
Program a Prihláška

Košice
Východoslovenské múzeum
11. november 2010

Organizátori: Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
Katedra zoológie, ÚBEV, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Východoslovenské múzeum v Košiciach

Program


Štvrtok, 11. november 2010


07.00 – 10.00 Príchod účastníkov, prezentácia

10.00 – 10.15 Otvorenie seminára

10.15 – 10.30 Úvodná prednáška

Kováč, Ľ. Zaujímavosti z výskumu jaskynných bezstavovcov na území Slovenskej republiky

10.30 – 10.45 Boldogh, A.

10.45 – 11.00 Ceľuch, M. Netopiere v budovách – riešenia a výsledky medzinárodného programu

11.00 – 11.15 Korytár, L., Fulín, M., Krišovský, P. Výskyt netopierov v budovách Košíc a riešenie konfliktov s ľudskou populáciou

11.15 – 11.30 Lehotská, B., Lehotský, R. Projekt netopieria záchranka

11.30 – 11.45 Korytár, L., Slepecká, E., Ondrejková, A., Ondrejka, R., Prokeš, M., Beníšek, Z. Krátkodobá rehabilitácia raniakov hrdzavých (Nyctalus noctula) nájdených v paneláku na území Košíc

11.45 – 12.00 Miková, E., Rendoš, M., Pjenčák, P., Mock, A. Zimoviská netopierov v Čiernej hore (východné Slovensko)

12.00 – 13.30 Prestávka na obed

13.30 – 13.45 Balvín, O. Štenice (Heteroptera: Cimicidae): parazité netopýru, ptáku a člověka

13.45 – 14.00 Slepecká, E., Ondrejková, A., Ondrejka, R., Prokeš, M., Beníšek, Z., Korytár, L. Humánne antirabické vakcíny a netopierie lyssavírusy

14.00 – 14.15 Miková, E., Kaňuch, P. Výletová aktivita a letové koridory materskej kolónie Myotis myotis

14.15 – 14.30 Jehličková, V., Andreas, M., Bačkor, P., Miková, E., Ševčík, M., Uhrin, M. Priestorová aktivita kolónie Rhinolophus euryale zo synantropného úkrytu: predbežné výsledky

14.30 – 14.45 Prezbruchý, P. Obsadzovanie drevobetónových búdok netopiermi v lese Pozdišovského chrbta (východné Slovensko)

14.45 – 15.00 Perďoch, L., Ševčík, M. Povedz mi kde bývaš, ja ti poviem, kto si: prípad obsadzovania stromových dutín

15.00 – 15.15 Prestávka

15.15. – 15.30 Ceľuch, M. Čistili sme najväčšiu kolóniu netopierov na Slovensku – foto a videoprezentácia

15.30 – 16.00 WORKSHOP Zimné sčítanie netopierov na Slovensku a white nose syndrome

Piatok, 12. november 2010

Exkurzia: jaskyne Ružínskeho krasu

Doprava vlastnými autami alebo vlakom: zastávka Ružín, odchod z Košíc 8:21, príchod do Ružína 8:51, opačný smer Ružín - Košice, odchod 15:10, príchod 15:41. (viac info na www.cp.sk). Trasa bude mat cca 7-8 kilometrov, terén je rôznorodý, od asfaltky až po relatívne strmý svah, športové a teplé oblečenie (prispôsobiť počasiu, možno dovtedy aj nasneží), vlastná studená strava a teplý čaj (s rumom). Baterky, čelovky! Programom je návšteva jaskýň Ružínskeho krasu, ktoré sú zimnými úkrytmi viacerých druhov netopierov (viac info na ChiSe). Jaskyne nie sú dlhé a nevyžadujú si ani špeciálne lezecké schopnosti, v prípade niektorých je možné, že sa zašpiníme, treba zvážiť výber oblečenia, príp. si zobrať niečo na prezlečenie alebo jaskyniarsky overal. Trasa exkurzie alebo časy sa môžu po diskusii upraviť, ostatné informácie každopádne ostávajú platné (oblečenie, čelovky a pod.).

Organizačné pokyny a prihláška


Organizačný štáb: Ľuboš Korytár (korytar.uvm@gmail.com), Miro Fulín (miro.fulin@gmail.com), Marcel Uhrin (marcel.uhrin@gmail.com), Edita Miková (editamikova@gmail.com)
Miesto konania: Zasadačka v budove Východoslovenského múzea, Hviezdoslavova 3, vchod z rohu budovy na Námestí Maratónu mieru, Košice
Exkurzia: uskutoční sa len v prípade záujmu, prejaveného označením tejto možnosti v prihláške
Ubytovanie: zabezpečuje si každý účastník sám; možnosť lacnejšieho ubytovania napríklad na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov alebo v ubytovni na štadióne Lokomotívy Košice
Vložné: 2 €
Termín podávania prihlášok: 25. 10. 2010
Abstrakty prezentácií budú tradične uverejnené v časopise Vespertilio; abstrakt je potrebné zaslať organizátorom spoločne s prihláškou

Prihláška

Pozvánka-prvý cirkulár

Program v PDF