,,Protichemický útok“ na kostol

Minulý rok sme čistili kostol na Mikuláša tento rok sme si povedali, že by nebolo od veci urobiť čistenie na deň vtákov. Slovo dalo slovu...

Dátum: 1. apríla 2015; Čas: 9,00 – 12,00; Časová zóna: GMT/UTC + 01:00 hodina, letný čas; Miesto: farský kostol Sv. Martina – Hontianske Nemce (okres Krupina); Objekt: veža; Cieľová skupina: netopier veľký (Myotis myotis) a netopier Blythov (Myotis blythii)

Minulý rok sme čistili kostol na Mikuláša tento rok sme si povedali, že by nebolo od veci urobiť čistenie na deň vtákov. Slovo dalo slovu, krátky telefonický dohovor so správcom farnosti, ktorý zorganizoval malú brigádu čistenia okolo kostola a mohlo sa vyraziť. Pri kostole nás už čakali miestny obyvatelia, ktorí sa zapojili do čistenia okolia kostola resp. chlapi už začali vypratávať guáno. Pán kostolník vravel, že si guáno čistia sami v intervale troch – štyroch rokov. Tento rok sme sa im rozhodli pomôcť. V priestore nad zvonmi sa nachádza v letnom období samičia kolónia spomínaných netopierov odhadovanom počte 1200 – 1400 jedincov. Početnosťou patrí medzi najväčšie v priestore Krupinskej planiny a Štiavnických vrchov. Nahodili sme ,,protichemické“ súpravy, respirátory a išlo sa hore do podkrovia. Hore nás čakala asi 20 cm vrstva prevažne uschnutého a sypkého guána, ktoré sme lopatami dávali do vriec. Tak isto sme vyčistili nosnú konštrukciu veže – trámy od zvyškov guána. Spolu sme vypratali dvadsaťštyri 110 litrových vriec. Tretinu vriec miestny spúšťali dole na povraze a zvyšok sme zniesli pomocou vytvoreného vláčika.

Ako dobrým zvykom býva na záver treba poďakovať pánovi farárovi, pánovi kostolníkovi a všetkým miestnym obyvateľom ktorý priložili ruku k dielu. A samozrejme aj pracovnej skupine z Horehronia (Matúš, Ľubo a Vašo) bez ktorých by sa akcia len ťažko uskutočnila.

Podporiť netopiere môžete tu, ďakujeme!

Text a foto: Peter Bačkor