Prvé jarné čistenie, kostol Očová

Tak ako býva dobrým zvykom ani tento rok sme nevynechali štart do nastávajúcej "letnej" chiropterologickej sezóny ako ináč nezištnou pomocou pre vybrané farnosti.

Tak ako býva dobrým zvykom ani tento rok sme nevynechali štart do nastávajúcej "letnej" chiropterologickej sezóny ako ináč nezištnou pomocou pre vybrané farnosti. Tento rok padol na výber evanjelický kostol v Očovej. Akcia sa konala 21. marca 2014. Vo veži kostola sa ukrýva početnosťou najväčšia kolónia netopiera veľkého (Myotis myotis) a netopiera Blytovho (Myotis blythii) v rámci Zvolenskej kotliny. Je tu zoskupených zhruba 700 až 1000 samíc. Na pomoc sme si zobrali pracovníkov Štátnej ochrany prírody, Správ CHKO Poľana, kde kostol v rámci územnej pôsobnosti ŠOP SR patrí. O čo nás bolo málo, pretože team pozostával len z troch resp. štyroch o to bola väčšie úsilie pustiť sa do práce. Pre niektorých to bol krst ohňom, nakoľko ešte nemali možnosť pomôcť pri aktívnom manažmente ochrany netopierov čisteným podkrovia od guána. Úlohy sa však zhostili výborne a za tri hodinky sme mali plné 23 vriec. Ešte zostávalo zniesť ich po úzkych a dlhých točitých schodoch, kde sme si miestami pripadli po piatom raze hore/dole ako na húsenkovej dráhe. Všetko našťastie prebehlo bez problémov a úrazu. Akcia (hlavne materiál a technické pomôcky) bola podporená projektom LIFE10 NAT/SK/000079 ochrana dažďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách Slovenska. Tak isto mi nedá poďakovať dvom dámam, menovite: zborovej farárke Mgr. Irene Paľovej za ústretovosť a pochopenie a riaditeľke CHKO Poľana Dr. Vladimíre Fabriciusovej za angažovanie a aktívnu podporu akcie.

Peter Bačkor