Prvé reprodukčné kolónie H. savii a P. kuhlii na Slovensku

Po minuloročných odchytoch nových druhov netopierov Hypsugo savii a Pipistrellus kuhlii na území Slovenska, podarilo sa nám potvrdiť ich reprodukciu...

Po minuloročných odchytoch nových druhov netopierov Hypsugo savii a Pipistrellus kuhlii na území Slovenska, podarilo sa nám potvrdiť ich reprodukciu na sídlisku v Michalovciach. Niekoľko kojacích samíc oboch druhov bolo 4. júna 2007 nájdených v štrbine panelového domu ako aj večer na mieste odchytených do sietí počas ich výletu z úkrytu.

Štefan Danko
Foto: Tomáš Bartonička