Prvý finančný príspevok na netopiere schválený

Netopiere v dome nemusia len spôsobovať problémy. Na Liptove v obci Ivachnová si starosta tak obľúbil kolóniu raniakov hrdzavých, že mu nevadia ani intenzívne hlasy približne 75 jedincov tohto druhu, či trochu špiny pod oknom. Netopiere už niekoľko rokov obývajú strechu jeho rodinného domu a aby sa predišlo prílišnému hromadeniu trusu v streche...

Netopiere v dome nemusia len spôsobovať problémy. Na Liptove v obci Ivachnová si starosta tak obľúbil kolóniu raniakov hrdzavých, že mu nevadia ani intenzívne hlasy približne 75 jedincov tohto druhu, či trochu špiny pod oknom. Netopiere už niekoľko rokov obývajú strechu jeho rodinného domu a aby sa predišlo prílišnému hromadeniu trusu v streche, požiadal pán starosta o finančný príspevok Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP). Z príspevku budú hradené náklady na vybúranie vnikového otvoru do teraz neprístupnej strechy a inštaláciu dvierok. Vyčistí sa trus a na rozprestrie sa lepenka, aby sa chránila podkrovie. Finančný príspevok poskytuje MŽP podľa §60 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na opatrenia súvisiace s výskytom chránených živočíchov v budovách. SON pripravila odporúčanie k žiadosti, zabezpečila určenie druhu a navrhla postup riešenia.
Tento prípad je prvou lastovičkou a veríme, že bude pribúdať tých, ktorí si cenia, že ohrozený a užitočný druh si vybral práve ich dom ako útočisko.

Martin Ceľuch