Raniak obrovský na strednom Slovensku – nové objavy

Výskum tajomného netopiera - raniaka obrovského pokračuje. V tomto roku sme sa sústredili na mapovanie druhu metódou akustického monitoringu v oblasti Poľany a Klenovského vepra. Výsledky nášho bádania sú pozitívne, detektormi ale aj odchytom potvrdzujeme reprodukciu druhu v nových oblastiach Slovenska!

Raniak obrovský na strednom Slovensku – nové objavy

Od prvých záznamov raniaka obrovského (Nyctalus lasiopterus), stále tajomného a veľmi vzácneho lesného netopiera (najväčší, čiastočne karnivorný európsky netopier), v oblasti Horehronia sa štúdium ekológie druhu sústredilo na územie NP Muránska planina. Tam sa neskôr podarilo nájsť stromové úkryty materských kolónií a sledovať pomocou GPS aj jeho ohromnú priestorovú aktivitu.

V letnej sezóne 2020 sa výskumná aktivita presunula smerom na západ v rámci predpokladaného areálu tejto izolovanej populácie, kde však chýbali akékoľvek údaje s výnimkou prvého záznamu druhu v roku 2005. Aktuálne druhové údaje z akustického monitoringu na viacerých lokalitách Balockých vrchov boli už aj potvrdené odchytom dospelých samíc a mláďaťa, čo dokumentuje reprodukciu v území. Cieľom ďalšieho výskumu je prispieť k hlbšiemu poznaniu biotopových nárokov a umožniť tak efektívnu ochranu tohto fascinujúceho obyvateľa zachovalých prírodných lesov Slovenska.

Výskum realizuje Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku a s podporou organizácií – Štátna ochrana prírody SR, správa CHKO Poľana a Lesy SR š.p., OZ Čierny Balog.