Rudné bane zabezpečujú banské diela s ohľadom na netopiere

V roku 2014 ukončila SON dva projekty zamerané na banské diela a monitoring ich významnosti z hľadiska výskytu podzemnej fauny (hlavne netopierov). Rudné bane, š. p. projektové výstupy naďalej využívajú a zabezpečujú banské diela s ohľadom na chránené netopiere.

V roku 2014 ukončila SON dva projekty zamerané na banské diela a monitoring ich významnosti z hľadiska výskytu podzemnej fauny (hlavne netopierov). Rudné bane, š. p. projektové výstupy naďalej využívajú a zabezpečujú banské diela s ohľadom na chránené netopiere.

V tomto roku boli v Revúckej vrchovine zabezpečené ďalšie tri banské diela.

V prvom prípade sa jedná o štôlňu pri obci Nandraž, neďaleko významnej reprodukčnej kolónie lietavca sťahovavého (Miniopterus schreibersii) a podkovára južného (Rhinolophus euryale). Tento podzemný priestor so spodným a vrchným horizontálnym vstupom (cca 10m od seba) však netopiermi využívaný nebol. V priestore je veľmi ťažký vzduch a nepríjemný zápach vznikajúci oxidáciou niektorých nerastných surovín (zrejme sulfidov - pyritu). V múre boli napriek tomu ponechané otvory, ktoré pomôžu dielo postupne odvetrávať. Prioritou bolo zamedziť nelegálny vstup návštevníkov do tohto podzemia kvôli bezpečnosti.

V druhom prípade sa jedná o vertikálny banský komín (šachtu) pri obci Rákoš-baňa, ktorý je významným zimoviskom druhu podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). Toto dielo využíva na prezimovanie približne 600 jedincov, čo je v podmienkach Slovenska jedna z najväčšícho zimujúcich agregácií tohto druhu. Vetracia šachta kedajšieho banského systému bola v teréne veľmi nenápadná, a tým nebezpečná nielen pre pohyb obyvateľov v jej okolí, ale aj pre lesnú zver. Jej hĺbka dosahuje niekoľko desiatok metrov a na spodku sa rozvetvuje na niekoľko ďalších úpadníc. Netopiere tu majú v zimnom období kľud a kvôli neprístupnosti tohto systému nie sú zrejme atakované ani predátormi. Rudné bane, š. p. postavili okolo šachty ochranný múr, cez ktorý majú aj menší návštevníci možnosť nahliadnuť do tejto hlbokej čiernej diery. Časom na stenách múrov pribudne omietka a na nej krásne tematické maľby sprejom, tak ako sme to vyskúšali na iných múrmi zabezpečených dielach.

Tretie banské dielo bola šachta s hĺbkou približne 3m, ktorá bola pascou pre lesnú zver a obojživelníky. Zaznamenaný bol úhyn srnky spadnutej do šachty a uväznené salamandry škvrnité. Toto dielo ako pozostatok banskej činnosti bolo zasypané.

Ďakujeme š. p. Rudné bane, Obvodnému banskému úradu, LESY SR a ŠOP SR - NP Muránska planina za aktívnu spoluprácu.

Podporiť netopiere môžete tu, ďakujeme!

Denisa Lobbová