SAOLA chráni netopiere

Milý naši členovia a sympatizanti, radi by sme Vás informovali o projekte s názvom Noční škriatkovia, ktorý získalo občianske združenie SAOLA prostredníctvom výzvy Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie 2013...

Milý naši členovia a sympatizanti, radi by sme Vás informovali o projekte s názvom Noční škriatkovia, ktorý získalo občianske združenie SAOLA prostredníctvom výzvy Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie 2013.

Projektové aktivity:

Organizácia podujatia Europska noc netopierov (august - september 2013) Prednášky na školách, výtvarná súťaž, aktivity so žiakmi (september 2013 - apríl 2014)

Monitoring netopierov (odchyty, detektorovanie, kontrola podkrovných priestorov, výskum)

Vyčistenie a úprava min. 1 povalového priestoru s výskytom netopierov "Pomáhame v záhrade" - bezplatná distribúcia 20 kg netopierieho guána ako organického hnojiva

Výroba a inštalácia 5 búdok pre netopiere

Propagácia projektu - min. 3 tlačové správy v regionálnych periodikách

Projekt začína 15. augusta 2013 a končí v 30. júna 2014.

Ak máte chuť zúčastniť sa na vyššie uvedených aktivitách a pomôcť pri ich realizácii v regióne Záhorie, môžte kontaktovať saola.sk@gmail.com. Zodpovedná osoba za realizáciu projektových aktivít je Michal Noga.

Na projekte participujú SON a OZ Miniopterus.