Chiropterologický seminár 2018 - oslávili sme 25 výročie SON

Máme dôvod na oslavu! Naše občianske združenie funguje už 25 rokov. V slávnostnej atmosfére a za prítomnosti pozvaných hostí sme zorganizovali ďalší Chiropterologický seminár.

Chiropterologický seminár 2018 - oslávili sme 25 výročie SON

Nadšenci netopierov sa pravidelne raz za 2 roky stretávajú na seminári ChiSe (chiropterologický seminár). Tento ročník bol pre nás výnimočný. Vrámci seminára sme oslavovali 25. výročie založenia nášho (aj Vášho) občianskeho združenia. Program sa niesol v slávnostnom duchu. Začali sme výročnou členskou schôdzou. Odznel tu odpočet našej činnosti za uplynulé dva roky, ale zamerali sme sa tiež na nové výzvy, ktoré nás čakajú v ďalšom období. Čoskoro zverejníme na našej stránke výročné správy, ktoré sumarizujú našu činnosť v rokoch 2016 a 2017. Svojich zaslúžilých členov sme ocenili krásnymi plaketami čestných členov. Menovite Marcela Uhrína, Vladimíra Hanáka, Štefana Danka a Jána Obucha. Každý z nich sa veľkou mierou pričinil o rozvoj poznania netopierov a o rozvoj našej spoločnosti.
Druhý deň ChiSe bol nabitý zaujímavými prednáškami domácich aj zahraničných chiropterológov (netopierológov). Ing. Tomáš Iľko nás na úvod oboznámil s prírodnými krásami územia Národného parku Muránska planina, kde sa seminár konal. Prof. Ivan Horáček opísal historický vývoj chiropterológie hlavne v Čechách a na Slovensku. 25 rokov zimných sčítaní v Jasovskej jaskyni zhrnul RNDr. Miroslav Fulín, Csc. Mgr. Peter Kaňuch, PhD. odprezentoval za celý výskumný kolektív výsledky výskumu tajomného netopiera - raniaka obrovského (Nyctalus lasiopterus). Nové poznatky o netopierých búdkach z Veľkej Británie priniesol Ing. Martin Ceľuch, PhD. Známe múzeum vo sv. Antone z pohľadu netopierov nám predstavil doc. Peter Urban. Veľmi aktuálnu tému netopierov v podkroviach kostolov a iných stavieb rozobrala Mgr. Denisa Lobbová. Zamerala sa na praktické opatrenia, ktoré treba urobiť, aby spolužitie medzi netopiermi a ľuďmi bolo obojstranne výhodné. Veľmi si vážime účasť hostí z Maďarska. Boldogh Sándor nám ukázal ako sa netopiere chránia a skúmajú u našich južných susedov. Mgr. Michal Noga prezentoval svoje výsledky z odchytov netopierov a tiež aktivity pre deti a mládež. Ďalšou pálčivou témou pokračovala Mgr. Gréta Nusová. Ide o zalietanie večerníc (rod. Pipistrellus) do bytov v jesennom období. Známe košické jesenné invázie a ich príčiny sú aj témou jej doktorandskej práce. Príspevkom o aktivitách nášho pomaly končiaceho medzinárodného prejektu "Lets be friendly to bats together" (Buďme spoločne priateľskí k netopierom) sme ukončili prednáškovú časť seminára. Večer sme strávili pri blízkom jazierku, pozorovaním aktivity netopierov pomocou ultrazvukových detektorov.
Tretí deň piatok, bol v znamení exkurzie. Navštívili sme Chodník malých netopierov v obci Rákoš, ktorého súčasťou sú aj ochrannými múrmi zabezpečené vetracie komíny starých banských diel. Sprevádzal nás Ing. Július Pavelko, ktorý chodník navrhol aj spravuje. Navštívili sme tiež vstupný portál tunela Dielik - významé zimovisko viacerých druhov - večerníc malých, uchaní čiernych a kedysi aj lietavcov sťahovavých. 

Seminára sa zúčastnilo takmer 40 účastníkov vrátane vzácnych hostí. 


Rozlúčili sme sa s prianím a odhodlaním, že o ďalšie dva roky sa na seminári stretneme znova. 

Seminár bol realizovaný zo zdrojov Visegrad grant "Let´s be friendly to bats together". 

Organizačný tím ChiSe 2018 (Denisa Lobbová, Peter Kaňuch, Milan Hrivňak)
Foto: Martin Ceľuch