SON v období hibernácie

Netopiere síce hibernujú, ale naša spoločnosť sa i v tomto období posunula o pár významných krokov dopredu...

Netopiere síce hibernujú, ale naša spoločnosť sa i v tomto období posunula o pár významných krokov dopredu. V posledných dňoch sa nám podarilo úspešne dokončiť MIDtime report projektu LIFE Apus/Nyctalus, ktorého cieľové aktivity sme vykonávali už dva roky. Súčasne sa naši pracovníci venujú príprave podkladov k prezentovaniu projektových výsledkov na konferencii venovanej druhu dážďovník tmavý v Cambrige, ktorej sa zúčastníme už v apríli tohto roka. Zároveň sa tradične venujeme terénnym aktivitám - každoročnému sčítaniu netopierov na významných jaskynných i banských zimoviskách. Okrem týchto spomenutých aktivít prebiehajú stále aj oba banské projekty, v rámci ktorých chodíme navštevovať podzemné priestory hlavne v Revúckej vrchovine a Štiavnických vrchoch, a aj v tomto prípade prinášame našim donorom zaujímavé výsledky a čiastočné vyúčtovanie doteraz zrealizovaných aktivít.