Správa z Tábora SON 2014

Tábor SON mal tohto roku špecifické poslanie. Cieľom stretnutia bolo
školenie našich nových členov, sympatizantov a študentov, ktorých práca
s netopiermi baví a facsinuje...

Tábor SON mal tohto roku špecifické poslanie. Cieľom stretnutia bolo školenie našich nových členov, sympatizantov a študentov, ktorých práca s netopiermi baví a facsinuje. Pracovníci s odbornými skúsenosťami sú základom pre efektívne fungovanie SON a jej rozvoj v zmysle získavania nových projektov zameraných na výskumnú či ochranársku činnosť. Školenie vo forme prezentácie k determinácii druhov a detektoringu viedol M.Ceľuch. Získané poznatky mali možnosť účastníci uplatniť počas večerných odchytov netopierov. V rámci realizácie banských projektov zostáva ešte mnoho nepreskúmaných lokalít, ktoré čakali práve na tento monitoring. Napríklad štôlne a prepadliská pri Jelšave, v Žobráckej doline, tufové výdobývky v okolí obcí Vyšný a Nižný Skalník, Vyšná Pokoradz a uránovo-fosforová štôlňa pri obci Kociha. Sprievodcom celej akcie bolo daždivé počasie, záujem účastníkov o odchyty a detektoring však zvíťazil. Môžme vďačiť banskému potenciálu Revúckej vrchoviny, kde sú banské systémy také veľké, že do portálu bez problémov vojde aj niekoľko nastavených sietí aj so skupinkou výskumníkov:)

Vážení priatelia, veľmi vám ďakujeme za účasť, bez vás by akcia nebola taká skvelá ako bola. Vďaka vám sme opäť získali nové informácie o vybraných lokalitách, napr. objav novej kolónie samíc podkovára južného, "premena" lietavcov na podkováre južné pri výletovej aktivite a mnoho ďalších fantastických pozorovaní a debát. V neposlednom rade patrí veľká vďaka Správe NP Muránska planina za poskytnutie ubytovania na Informačnom stredisku Muráň.

Nižšie pre vás uvádzame webové linky, kde sú dostupné materiály zo školenia:

Kľúč "Naše savce": tu

Prezentácia M. Ceľuch: tu

Britský určovací kľúč: tu

Podrobný určovací kľúč s fotografiami determinačných znakov (DIETZ, C. & O. VON HELVERSEN (2004): IDENTIFICATION KEY TO THE BATS OF EUROPE,), časť 1: tu, časť 2: tu

Aplikácia BATLIB do mobilného telefónu so systémom Android: tu

Ďalšie fotky z akcie (autor: M.Ceľuch): tu

Tieto aktivity sa realizovali pod zásluhou projektu SVK/SGP/OP5/Y2/CORE/2012/023 Zabezpečenie ochrany populácií netopierov v banských dielach Revúckej vrchoviny.

Denisa Löbbová