Správa z Noci netopierov 2013 v Humennom

Podujatia Noc s netopiermi v Humennom sa okrem prihlásených skupín zúčastnila aj verejnosť. V príjemnom prostredí Podvihorlatského múzea malo možnosť asi 70 účastníkov vidieť...

Podujatia Noc s netopiermi v Humennom sa okrem prihlásených skupín zúčastnila aj verejnosť. V príjemnom prostredí Podvihorlatského múzea malo možnosť asi 70 účastníkov vidieť putovnú výstavu Špirhač – gacek – trúlelek. V prednáške a besede s Mirom Fulínom sa prítomní dozvedeli zaujímavosti zo života netopierov. Otázky sa týkali hlavne toho, ako sa zachovať pri styku s netopierom a čím je netopier pre človeka nebezpečný. V časti venovanej terénnemu výskumu Štefan Danko predviedol záujemcom spôsob odchytu netopierov a detektoring pred štôlňou v parku múzea. Záujem o podujatie prejavili média spracovaním krátkych správ z podujatia do regionálneho denníka a regionálnej televízie. Poďakovanie za skvelú prípravu a organizáciu podujatia patrí Anke Mackovej zo Správy CHKO Východné Karpaty a Vladovi Thomkovi z Podvihorlatského múzea.