Správa z Noci netopierov 2013 v Jasove

Noc netopierov v Jasove sa v porovnaní s minulým rokom niesla v komornejšom prostredí...

Noc netopierov v Jasove sa v porovnaní s minulým rokom niesla v komornejšom prostredí. Približne 20 účastníkov, prevažne rodičov s deťmi, zaujali prezentované zaujímavosti zo života netopierov a spôsob ich ochrany. Prítomní naopak informovali organizátorov kde všade v okolí ich bydliska sa nachádzajú miesta letného a zimného úkrytu netopierov. V časti venovanej priamemu pozorovaniu a odchytu netopierov mali hlavne deti radosť z možnosti vidieť netopiere zblízka. Vďaka prostrediu zaujal aj detektoring a odposluch hlasov podkovárov. Za úspešnú propagáciu a realizáciu 6. ročníka tohto podujatia ďakujem jeho organizátorom, pracovníkom Správy Jasovskej jaskyne a mojim pomocníkom Petrovi Krišovskému a Stanovi Grešovi.

Miro Fulín