Štôlňa Teplá pri obci Nandraž

Priestory štôlne Teplá boli objavené iba pred tromi mesiacmi a zdá sa, že už teraz nám naznačujú vzácne faunistické bohatstvo, ktoré v podzemí skrývajú...

Priestory štôlne Teplá boli objavené iba pred tromi mesiacmi a zdá sa, že už teraz nám naznačujú vzácne faunistické bohatstvo, ktoré v podzemí skrývajú. Názov štôlne sme nevolili náhodne. V zamrznutej krajine plnej snehu si udržiava svoju stálu teplotu, pomerne vyššiu oproti ostatným podzemným priestorom. Svedčí o tom výduch teplého vzduchu z otvoru a rozpustený sneh v jeho okolí. Na základe expozície štôlne vo svahu je možné predpokladať, že ide o najvrchnejší horizont rozsiahleho starého banského systému. Vertikálne komíny nachádzajúce sa v chodbách vedú do nepreskúmaného podzemia. Pri objavení štôlne - 19. októbra 2012 bol zistený výskyt 18 jedincov podkovára malého. Tieto jedince sa v priebehu zimného obdobia v štôlni pravdepodobne presunuli do nižších podlaží. Zaujímavé je však to, že nielen pre netopiere slúži štôlňa ako veľmi významné zimovisko. Je miestom početného výskytu zimujúcich salamandier škvrnitých. Napočítaných bolo približne 50 jedincov tohto druhu, rôznych veľkostí a variability škvŕn. Základný výskum na mieste realizovala Monika Balogová v rámci tvorby svojej dizertačnej práce, ktorá tieto znaky na salamandrách podrobne zaznamenávala. Značne veľké kopy stredne veľkého guána v štôlni nám indikujú výskyt letnej kolónie netopierov. O aký druh a počet netopierov ide nám napovie ďalší monitoring plánovaný v aktívnej (letnej) sezóne.

Viac informácií môžete čerpať na:

http://revuca.dnes24.sk/v-starej-bani-pri-nandrazi-nasli-zoologovia-desiatky-zimujucich-salamandier-149047

http://www.skolskyservis.sk/zaujimavosti/nandraz-bana-salamandra-skvrnita/1352-clanok.html

Aktivity boli podporené prostredníctvom GEF Small Grants Programme "UNOPS" (United Nations Office for Project Services) a CMS Small Grants Programme (UNEP/CMS/Conf.10.43), Secretariat of the Convention on Migratory Species of Wild Animals).

Text: Denisa Lobbová

Foto: Ján Rys