Stromové dutiny v intravilánoch miest a obcí sú domovom pre netopiere

Netopiere využívajú stromové dutiny vo všetkých obdobiach roka na výchovu mláďat, párenie aj zimovanie. Vo svojom okolí poznajú viacero úkrytov, ktoré aktívne striedajú. Dňa 15. 6. 2017 bol na Slovensku označený prvý strom tabuľkou, ktorá upozorňuje na výskyt netopierov.

Stromové dutiny v intravilánoch miest a obcí sú domovom pre netopiere

Ide o jaseň štíhly v parku Anička v Košiciach. Dutiny tohto jaseňa využívajú raniaky hrdzavé na zimovanie, zistených bolo vyše 100 jedincov. Označenie stromu má zabezpečiť zvýšenú opatrnosť pri plánovaných zásahoch do dreviny, pri ktorých je nutné zhodnotiť, ako zásah ovlyvní výskyt kolónie. Stromové dutiny sú nielen pre netopiere prirodzenými úkrytmi, a ak ich je v krajine nedostatok, vyhľadávajú živočíchy alternatívne úkryty, napr. v budovách.

Pri výruboch stromov alebo potrebe realizovať ochranné rezy na drevinách je z hľadiska ochrany netopierov vhodné tieto skutočnosti zohľadniť. Ak drevina predstavuje bezpečnostné riziko, je potrebné bližšie zhodnotiť a špecifikovať, či je nutný úplný výrub stromu, alebo je možné zasiahnuť iba do časti stromu tak, aby mohli byť zachované dutiny, ktoré sú pre netopiere tak dôležitým útočiskom. Čiastočnými zásahmi sú napríklad orezanie časti koruny alebo odstránenie suchých konárov, ktorým hrozí spadnutie alebo môžu byť príčinou ďalšieho poškodenia stromu. Dôležité je tiež nerealizovať ošetrovanie a údržbu častí stromu v čase, keď sú dutiny intenzívne využívané. Rezy je následne možné ošetriť balzámom alebo štepárskym voskom, aby sa rany nestali bránou pre rôzne drevokazné huby. Cieľom je teda zachovať prirodzené úkryty týchto živočíchov na čo najdlhšie možné obdobie.

Okolo stromu označeného tabuľkou sa nemusíme báť prejsť ani v podvečerných hodinách, v čase výletu netopierov. Netopiere nás veľmi dobre vidia očami aj pomocou ultrazvukových signálov a vyhnú sa nám, aj keď máme pocit, že jedince letia priamo na nás. Snažia sa iba uloviť hmyz, ktorý sa akumuluje v našej blízkosti. Príležitosť výletu kolónie zo stromových dutín môžeme naopak využiť na pozorovanie jedincov v rámci večernej prechádzky s priateľmi či rodinou.

V intravilánoch miest a obcí sa nachádza veľa drevín s dutinami, nie všetky sú však využívané živočíchmi rovnomerne. Zistenie ich významnosti pre netopiere vyžaduje monitoring odborníkom. Dutina musí spĺňať špecifické mikroklimatické a bezpečnostné kritéria, aby netopierom vyhovovala. Netopiere vytvárajú početnejšie agregácie v dutinách, ktoré sú schopné poskytnúť jedincom relatívne stabilnú teplotu aj pri poveternostných výkyvoch.  Aj pri obsadení tých najvhodnejších dutín sa stáva, že pri dlhotrvajúcich mrazoch hynú jedince, ktoré visia v blízkosti vletového otvoru, kam preniká chlad. Menšie či predátormi dostupnejšie dutiny slúžia iba ako prechodný úkryt a nie sú vhodné na prezimovanie alebo obsadenie reprodukčnou kolóniou - samíc s mláďatami.