Počet nájdených výsledkov: 1
Eurobats Monitoring Workshop, Londýn
Podľa dohovoru EUROBATS o ochrane netopierov je potrebné netopiere nielen zabezpečiť ochranu netopierov, ale aj zisťovať dlhodobo a pravidelne stav jednotlivých druhov - monitorovať. V súčasnosti sa dokončujú smernice ako by mal takýto monitoring prebiehať. Pracovná skupina pre monitoring v rámci EUROBATS sa stretla...
07.04.2006