Telemetria Pipistrelus kuhlii zo sídliska

Desať jedincov reprodukčnej kolónie Pipistrelus kuhlii v panelovom dome v Michalovciach bolo označených vysielačkami a pracovný tím sledoval ich časovo-priestorovú aktivitu...

Od 31. mája do 11. júna 2013 sme pracovali v Michalovciach a sledovali časovo-priestorovú aktivitu na Slovensku stále vzácneho druhu netopiera, večernice južnej (Pipistrellus kuhlii). Reprodukčná kolónia tohto druhu v Michalovciach je v súčasnosti najsevernejším miestom jeho reprodukcie a obýva zatiaľ nevyšpárované štrbiny v paneláku v centre Michaloviec. Vynaložili sme veľké úsilie na odchyt, keďže k vysoko umiestnenej štrbine v rovnej vysokej stene paneláka sa dá naozaj len ťažko dostať. Využili sme kamarátov horolezcov, veľmi vysoké neštandardné tyče na siete a dokonca i plošinu, ktorú poskytli technické služby mesta. Podarilo sa nám označiť vysielačkami osem jedincov, ktoré sme postupne niekoľko nocí sledovali a dohľadávali ich loviská či prechodné úkryty. Niekoľko nocí nám prácu sťažoval dážď a búrky, ale aj samotné netopiere, ktoré tým, aký úkryt využívajú, veľmi rýchlo stratili vysielačky a teda sme sa o ich ďalšom pohybe nič nové nedozvedeli. Netopiere lovili aj v meste aj mimo mesta, takmer vždy zostali verné známemu lovisku. Rovnako zameraný terénny výskum nás čaká ešte raz v auguste, kto má záujem, zíde sa každá pomocná ruka.

Edita Miková a Marcel Uhrin