Telemetrické sledovanie Myotis bechsteinii

Vďaka finančnej podpore Cumberland Bat Group z Anglicka sme začali skúmať ekológiu druhu Myotis bechsteinii...

Vďaka finančnej podpore Cumberland Bat Group z Anglicka sme začali skúmať ekológiu druhu Myotis bechsteinii pomocou rádio-telemetrie. Tento "najprísnejší" lesný druh je zaujímavým aj z hľadiska jeho ochrany (NATURA 2000). Dnes ráno sa nám sledovaním kojacej samice s vysielačkou podarilo dohľadať prvý úkryt samíc tohto druhu.

Peter Kaňuch & Martin Ceľuch