Terénne stretnutie SON - Nízke Tatry

Stretnutie bolo zamerané na prieskum málo poznaného územia južných svahov Nízkych Tatier. Napriek teplému počasiu, ktoré neprialo nášmu zámeru - mapovať podzemné zimoviská netopierov v tomto území, stretlo sa nás 8 členov SON...

Stretnutie bolo zamerané na prieskum málo poznaného územia južných svahov Nízkych Tatier. Napriek teplému počasiu, ktoré neprialo nášmu zámeru - mapovať podzemné zimoviská netopierov v tomto území, stretlo sa nás 8 členov SON (plus traja noví priaznivci netopierov a dvaja hostia z Rakúska). Za podpory ŠOP SR a Správy Národného parku Nízke Tatry, ktorá poskytla priestory na ubytovanie, terénne vozidla a svojich pracovníkov a za pomoci dvoch členov oblastnej skupiny SSS v Brezne, sme skontrolovali 33 podzemných priestorov, potenciálne vhodných na zimovanie netopierov. Netopiere siedmich druhov ( podkovár malý, netopier obyčajný, netopier riasnatý, netopier brvitý, netopier fúzatý/Brandtov, večernica severská, ucháč svetlý ) sme našli na 20-tich lokalitách, v celkovom počte 192 jedincov.

Peter Kaňuch