Terénne stretnutie SON 7.-9. júla 2006

Cieľom terénneho stretnutia bolo overenie prítomnosti a aktivity netopierov v opustených štôlňach pri obci Rákoš, ktoré z dôvodov bezpečnosti plánoval banský úrad trvalo uzavrieť...

Cieľom terénneho stretnutia bolo overenie prítomnosti a aktivity netopierov v opustených štôlňach pri obci Rákoš, ktoré z dôvodov bezpečnosti plánoval banský úrad trvalo uzavrieť. Keďže v opustených železorudných baniach tejto oblasti sú známe úkryty letných aj zimných kolónií podkovárov južných a lietavcov sťahovavých, pracovníci NP Muránska planina iniciovali preverenie potenciálnych ďalších úkrytov. Stretnutia sa v "akčnej" atmosfére zúčastnilo deväť účastníkov. Hneď v piatkový večer sa vytvorli štyri skupiny, ktoré mali pozorovať potenciálne výlety netopierov u viacerých otvorov do podzemia. Kontrolne sa rozostavili aj siete kvôli druhovému určeniu, resp. zisteniu, či ide o reprodukčné kolónie samíc. Úspešne sme zistili významnejšiu aktivitu na troch pozorovaných otvoroch a potvrdili reprodukciu podkovárov južných aj malých. Druhý deň ráno sa rozdiskutovali možné riešenia zabezpečení vertikálnych aj horizontálnych štôlní, tak aby ostali pre ľudí neprístupné ale pre netopiere funkčné. Cez deň sa skontrolovalo územie európskeho významu Nandraž - Bradlo, kde aj tento rok bola početná reprodukčná kolónia podkovárov južných, a podkrovie najvýznamnejšej kolónie netopierov obyčajných a ostrouchých v Ratkovej. Večer sa pri ratkovskom kostole usadili opäť pozorovatelia, ktorí zrátavali výlet tejto veľkej kolónie. Celkovo z kostola vyletelo vyše 5800 netopierov. Časť z nich však tvorili aj už trénujúce mláďatá, ktoré sa kontrolne odchytili vo farskej záhrade. Tieto zistenia by mali slúžiť ako argumenty v úradných rokovaniach pre ochranu netopierov.

Peter Kaňuch
Fotografie: Martin Ševčík