Termíny odchytových akcií na leto v banskom teréne

Milí naši členovia a sympatizanti,
zverejňujeme pre vás termíny v letných mesiacoch, kedy sa budú realizovať
odchytové akcie v banskom teréne...

Milí naši členovia a sympatizanti, zverejňujeme pre vás termíny v letných mesiacoch, kedy sa budú realizovať odchytové akcie v banskom teréne. Projekty, vďaka ktorým ich robíme sú jedinečné a zistené údaje z terénu nadobúdajú pre ochranu netopierov veľkú významnosť, preto potrebujeme aj vašu pomoc pri ich získavaní.

Prihlasovať sa môžte postupne na mailové adresy: goblin.denn@gmail.com, ervin.hapl@gmail.com.

Budeme radi, ak o svojej účasti dáte vedieť min. týždeň vopred, aby sme vedeli naplánovať rozsah aktivít a kapacitu ubytovania.

27. - 30. jún 2013 - ubytovanie Muránska Dlhá Lúka, terén okolie Železníka, Rákoš Baňa a Ochtiná - denné dohľadávanie otvorov do baní, večerné výlety/detektoring/odchyty

4. - 7. júl 2013 - Revúcka vrchovina - denné dohľadávanie otvorov do baní, večerné výlety/detektoring/odchyty

11. - 14. júl 2013 - Štiavnické vrchy - večerné výlety/detektoring/odchyty - cieľom je zistiť výskyt Miniopterus schreibersii

18. - 21. júl 2013 - Revúcka vrchovina - denné dohľadávanie otvorov do baní, večerné výlety/detektoring/odchyty

15. - 25. august 2013 - Revúcka vrchovina - TELEMETRIA

5. - 8. september 2013 - Revúcka vrchovina - BABY-FRIENDLY akcia (na požiadanie), stretnutie s rodinami a deťmi, terén prispôsobíme podmienkam

PHM spotrebované v orografickom celku Revúcka vrchovina a Štiavnické vrchy preplácame komplet. Mimo tohto územia preplatíme cestovné za podmienok, že sa naplní auto min. 4 pracovníkmi, ktorí zostanú na akcii min. 2 dni. Pracovná mzda na deň je 15-20 euro.

Tešíme sa na vás!:)

S pozdravom Denisa Lobbová a Ervín Hapl