Tragická invázia netopierov v Košiciach

Obyvatelia niektorých sídlisk v Košiciach si musia pri odchode na dovolenku pozatvárať všetky okná a vetračky. Pri otvorenej vetračke a niekoľko dní opustenom byte im hrozí nebezpečenstvo. Nielen im, ale aj netopierom!

Tragická invázia netopierov v Košiciach

Každoročne v mesiacoch august a september sú naši členovia často žiadaní o pomoc pri nájdení netopiera v byte, alebo nebytových priestoroch. Zvyčajne ide o vletenie jedného, prípadne dvoch až troch netopierov do bytu. Podľa okolnosti je možné majiteľom bytu poradiť telefonicky, alebo v prípade obavy a strachu z netopierov prichádzame netopiere odchytiť. Vtedy mám pocit, že zachraňujeme ľudí pred netopiermi. Ide vlastne o uhol pohľadu.

V tomto období sa stávajú aj vážnejšie prípady, ktoré označujeme ako invázie. Netopiere migrujú na svoje zimoviská a hľadajú vhodné úkryty, aby ľahšie prekonali svoju cestu na dlhé vzdialenosti. V mestách sú to hlavne sídliská, ktoré ponúkajú ešte kde-tu vhodný úkryt. Najhoršie sú však opustené byty, prázdne byty počas dovolenky, ktoré pre tieto živočíchy predstavujú pascu.

O jednej takejto invázii Vám porozprávame...

V podvečerných hodinách 6.9.2020 sme boli požiadaní o pomoc, vybrať netopiere z bytu. Zobral som si čelovku, rukavice, nádobu na živé netopiere a sieťku na motýle. Pri odchyte netopierov sa sieťka na motýle stala neoddeliteľnou súčasťou vybavenia netopierára. 

Už pri otvorení dverí do bytu o 17:30 bolo vidieť netopiere na koberci a podlahe. Prešiel som všetky izby v byte, kde sa nachádzali netopiere. Zdokumentoval som všetky nájdene uhynuté netopiere a postupne začal zachraňovať tie, ktoré ešte lietali a prejavovali známky života. Všetky netopiere na koberci a podlahe boli vysušené. V kúpeľni sa netopiere dostali do umývadla a vane.

V kuchyni bolo najviac uhynutých jedincov v dreze, kde sa nachádzalo 142 mŕtvych netopierov. Na chodbe sa nachádzalo 19 už uhynutých netopierov. V posledných dvoch izbách bolo najviac netopierov a našťastie väčšina ich aj lietala. Po otvorení okna postupne odlietavali. Podľa stavu bytu šlo o návštevu, ktorá sa tu zdržiavala viac dní. Trus a moč bol v celom byte. Netopiere sa ukrývali za obrazmi, v závesoch, v záclone a ozdobnej lište, kde sa nachádzalo ďalších 10 živých netopierov.
Kontrola bytu a odchyt netopierov trval do 20:30, kedy som z bytu odišiel.

Záver tejto akcie skončil veľmi smutne. V byte som našiel a vybral 265 mŕtvych netopierov druhu večernica malá (Pipistrellus pipistrellus) a 87 jedincov odletelo z bytu po vlastných.

Škoda, ktorá takto vznikla, len kvôli otvorenej vetračke bez sieťky proti hmyzu je značná a zasa je to uhol pohľadu, ako sa nato pozrieme. Vyčíslená škoda ekonomicky za jedného jedinca večernice malej predstavuje 460 € a v tomto prípade je celková suma spoločenskej hodnoty jedincov dosiahla 121 900 €.

Ak sa pozrieme na netopiere, ako predátorov hmyzu, táto kolónia by za jedinú noc skonzumovala 795 000 až 1 365 000 komárov a pakomárov. Táto ich činnosť v ekosystéme je však nevyčísliteľná a nenahraditeľná. 

Človek nedokáže nahradiť chýbajúce druhy v ekosystéme za žiadne peniaze.

Aké ponaučenie z toho vyplýva?

  1. Ak v období august - september odchádzate na dovolenku, zaistite okná tak, aby do Vášho bytu neprenikli živočíchy. Riešením je sieťka proti hmyzu, alebo zatvorené okno. 
  2. Ak sa byt z nejakých dôvodov musí vetrať aj počas Vašej neprítomnosti, požiadajte spoľahlivého suseda, aby ho aspoň raz za deň skontroloval. 
  3. V každom prípade invázie bezodkladne kontaktujte našich odborníkov v regiónoch. 

P. Krišovský