Úspešná Noc netopierov pri Jasovskej jaskyni

Dňa 16. 9. 2010 sa vo vonkajších priestoroch Jasovskej jaskyne uskutočnilo podujatie zamerané na priblíženie života netopierov verejnosti

Dňa 16. 9. 2010 sa vo vonkajších priestoroch Jasovskej jaskyne uskutočnilo podujatie zamerané na priblíženie života netopierov verejnosti. Akciu pripravili Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci zo Strediskom environmentálnej osvety Bambi z Moldavy nad Bodvou, Správou Slovenských jaskýň – Jasovská jaskyňa a Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku v rámci celoeurópskeho projektu s názvom „Európska noc netopierov“. Podujatie malo za cieľ oboznámiť verejnosť so životom netopierov s miestami ich výskytu, a najmä problematikou ich ochrany. Záujem ľudí o tieto málo známe, záhadné živočíchy potvrdila účasť vyše 70 záujemcov rôznych vekových kategórií najmä z okolitých obcí, ale aj z Košíc a taktiež prítomnosť tlačových a elektronických médií. Úvodná prednáška o živote a ochrane netopierov sa konala vo vstupnej hale Jasovskej jaskyne, odkiaľ sme sa po skončení presunuli k vyššie položenému pôvodnému vchodu do Jasovskej jaskyne na miesto odchytu netopierov, ktorý bol prítomnými najviac očakávaný. Netopiere sme tu odchytávali do nárazovej siete a za krátky čas sa nám podarilo odchytiť 3 druhy: podkovára veľkého, podkovára južného a netopiera brvitého, ktorých si mohli účastníci podujatia pozrieť z blízka a prípadne aj pohladkať a nafotiť. Každoročne stúpajúci počet účastníkov na tomto podujatí a ich veľký záujem nás utvrdili v tom, že tieto aktivity sú veľmi užitočné a rozhodne sa v nich oplatí pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Štefan Matis & Miro Fulín