Úspešná Noc netopierov v Košiciach

Krátko po tom, ako sme sa vrátili oddýchnutí z prázdnin, sme už znova nemohli obsedieť a rozmýšľali sme, čo by sme tak mohli podniknúť. Inšpirovaní minuloročnými úspešnými Nocami netopierov...

Krátko po tom, ako sme sa vrátili oddýchnutí z prázdnin, sme už znova nemohli obsedieť a rozmýšľali sme, čo by sme tak mohli podniknúť. Inšpirovaní minuloročnými úspešnými Nocami netopierov sme sa roozhodli zorganizovať jednu takú Noc aj v Košiciach, v mieste našich štúdií. Slovo dalo slovo a začiatkom septembra sme už sedeli v kancelárii u uja Fulína a pripravovali osnovu akcie na posledný septembrový deň. Pripravili sme plagáty, dohodli miesto a čas stretnutia a už sme sa tešili sa na túto popularizačnú akciu v Košiciach. V dohovorený deň sme sa stretli v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, natiahli chiropterologickú sieť ponad jazierko, pripravili sme informačné letáčiky, rozostavili postery a netrpezlivo čakali na záujemcov. O 18. hodine sa začali zhromažďovať mladí, starší i deti pri zahájení prednášky ich počet prekročil hranicu 100. Prednáška doktora Fulína ich veľmi zaujala, rovnako ako veselé príhody pri odstraňovaní netopierov z bytov. Do siete sa nám bohužiaľ nechytil žiadny netopier, na ilustráciu však postačili aj zachovalé múmie netopierov, ktoré sme mali so sebou. Po prednáške sa vzniesla vlna otázok, na ktoré doktor Fulín trpezlivo odpovedal. Akciu sme zhodnotili ako veľmi úspešnú, určite aj vďaka dostupnosti miesta, kde sa konala, sa jej zúčastil hojný počet zvedavcov. Preto ďakujeme Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach za poskytnutie priestorov. Tiež ďakujeme ujovi Mirovi Fulínovi a Ľubošovi Korytárovi za spoluprácu a tešíme sa znova o rok.

Edita Gurská a Michal Rendoš