V Revúcej myslia na ochranu dážďovníkov a netopierov

Koncom roka 2013 vznikla na ulici J. Bottu v Revúcej modelová lokalita pre ochranu dážďovníkov a netopierov, prvá svojho druhu na Slovensku. Špecifická je práve jedinečnou maľbou siluety dážďovníka tmavého na zateplenej fasáde...

Koncom roka 2013 vznikla na ulici J. Bottu v Revúcej modelová lokalita pre ochranu dážďovníkov a netopierov, prvá svojho druhu na Slovensku. Špecifická je práve jedinečnou maľbou siluety dážďovníka tmavého na zateplenej fasáde. Štítová stena bytového domu disponuje 33 novými hniezdnymi možnosťami pre dážďovníky tmavé a 6 úkrytovými komorami pre netopiere. Dúfame, že živočíchy si svoje nové domovy čoskoro nájdu a úspešne ich obsadia.

Poďakovanie za návrh ochranných opatrení patrí Ervínovi Haplovi a za realizáciu artstreetovej tvorby Jurajovi Matiaškovi. V neposlednom rade za pozitívny prístup k ochrane prírody v meste Revúca ďakujeme pani domovníčke Anne Hrušovskej, miestnym obyvateľom a stavebnej firme IMAR so stavbyvedúcim p. Kocmanom za inštaláciu špeciálnych búdok do zateplenia. Táto aktivita bola realizovaná s podporou projektu LIFE10 NAT/SK/079 Ochrana dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku.