V Zámutove sa konal Chiropterologický seminár 2016

V príjemnom prostredí Penziónu Opál v Zámutove sa v dňoch 27. až 29. októbra uskutočnil tradičný Chiropterologický seminár. Program pozostával z prezentácií príspevkov o výskume a ochrane netopierov...

Milí členovia, sympatizanti, priatelia. 


V príjemnom prostredí Penziónu Opál v Zámutove sa v dňoch 27. až 29. októbra uskutočnil tradičný Chiropterologický seminár. Program pozostával z prezentácií príspevkov o výskume a ochrane netopierov na Slovensku, členskej schôdze SON a v neposlednom rade večerných odchytov netopierov pred vchodmi do podzemných priestorov. Seminára sa zúčastnilo 26 účastníkov vrátane vzácneho hosťa z Fínska – Karri Kuitunena.

Radi by sme srdečne poďakovali všetkým účastníkom ChiSe2016 za účasť a odznené príspevky, ktoré boli prínosom pre nás všetkých.

We want to thank Karri Kuitunen for his interesting presentation of bat research in Finland. We hope we will stay in touch and cooperate also in the future.

V rámci členskej schôdze bola prezentovaná činnosť SON za obdobie 2014 a 2015 (čiastočne aj 2016), informácie o pripravovaných a realizovaných projektoch a finančná situácia organizácie. Výročné správy SON budú zverejnené na našej webovej stránke.

Do kolektívu sme prijali 7 nových členov, ktorí boli zároveň účastníkmi ChiSe 2016.

V rámci schôdze bol uskutočnený workshop – dôležitá diskusia k problematike monitoringu a ochrany netopierov v SKUEV Dubnícke bane, ktorej sa okrem zástupcov SON zúčastnili pracovníci miestne príslušnej ŠOP SR – RCOP Prešov a poverený zástupca riaditeľa OOCR v Prešove, ktorá zastupuje záujmy združených organizácií v cestovnom ruchu. V súvislosti so súčasným využívaním podzemných priestorov za účelom turizmu sme spoločne hľadali spôsoby ako obnoviť monitoring netopierov na tejto významnej lokalite.

Na záver podujatia ChiSe nás veľmi potešila možnosť navštíviť Štefana Danka – vášnivého a váženého chiropterológa a osobne mu zablahoželať k 70tym narodeninám.

Podporiť netopiere môžete tu, ďakujeme!

Denisa Lobbova