Výstava ŠPIRHAČ - GACEK - TRÚLELEK v Rimavskej Sobote

Málovravný názov, pod ktorým
Východoslovenské múzeum v Košiciach
predstavuje verejnosti putovnú výstavu zameranú na problematiku výskytu a ochrany netopierov na Slovensku. Autorom výstavy je Miroslav Fulín, odborný pracovník Východoslovenského múzea. Výrobu výstavných panelov finančne podporila

Málovravný názov, pod ktorým Východoslovenské múzeum v Košiciach predstavuje verejnosti putovnú výstavu zameranú na problematiku výskytu a ochrany netopierov na Slovensku. Autorom výstavy je Miroslav Fulín, odborný pracovník Východoslovenského múzea. Výrobu výstavných panelov finančne podporila Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, za čo im Východoslovenské múzeum vyslovuje vďaku. Poďakovanie patrí aj členom Skupiny pre ochranu netopierov, Štefanovi Matisovi, Petrovi Pjenčákovi a Petrovi Kaňuchovi, ktorí nezištne poskytli fotodokumentáciu. Na 11 výstavných paneloch podávame základné informácie o výnimočnosti, spôsobe života 27 druhov netopierov, ktoré sa v našej prírode vyskytujú. Výstava je doplnená o propagačný materiál, literatúru a múzejné preparáty jednotlivých druhov. Názov výstavy tvoria ľudové pomenovania týchto cicavcov, pod ktorým ich v jednotlivých regiónoch Slovenska pozná verejnosť. Aktuálnosťou, spracovaním tématiky, fotografiami jednotlivých druhov a grafickou úpravou výstava zaujala nielen bežných návštevníkov ale aj odborníkov. Výstava je od od 11. mája 2010 inštalovaná vo výstavných priestoroch Gemersko malohontského múzea v Rimavskej Sobote. O jej ďalšie vystavenie požiadali ďalšie regionálne múzea a informačné strediská chránených území na Slovensku. Záujemcovia o umiestnenie výstavy v ich priestoroch môžu kontaktovať autora výstavy:

Miroslav Fulín
Východoslovenské múzeum, Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice